TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

HALLERDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER İÇİN MUHASEBE VE VERGİLENDİRME DÜZENİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Temmuz 2020 Sayı 382

ÖZET

Yaş sebze ve meyve üretiminde Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte Türkiye de önde gelen üretici ülkeler arasında yer almaktadır. Dünyada üretilen yaş sebze ve meyvenin nihai tüketiciye ulaşmasında pazarlama kanalları farklılık göstermekle birlikte bu aşamada toptancı hallerinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu çerçevede çalışmada öncelikle ülkemizde yaş sebze ve meyve hallerinde faaliyet gösteren aktörler açıklanmıştır. Ayrıca hal komisyonculuğu ve tüccarlığında belge düzeni ve muhasebe süreçleri örnek uygulamalar üzerinden ortaya konulmuş ve komisyoncuların mal alışı ve mal satışı aşamasında karşılaştığı özellikli durumular incelenmiştir. Yine kayıt dışılığın önlenmesinde önemli rolü olan hal kayıt sistemi ile ve e-defter, e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-müstahsil makbuzu uygulamaları üzerinde durulmuştur. Bu aşamada hallerde yapılan ticaretin vergisel durumu ve bildirim yükümlülükleri kapsamlı incelenmiş ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaş sebze ve meyve halleri, hallerde muhasebe düzeni, hallerde belge düzeni, hallerde vergilendirme düzeni.

Jel Sınıflandırması: K23, K34, M40.

PROBLEMS RELATED TO ACCOUNTING AND TAXATION SYSTEM AND SOLUTION PROPOSALS FOR COMPANIES OPERATING IN WHOLESALES MARKET

ABSTRACT

Turkey is one of the leading producers in the production of fresh vegetables and fruits along with the European Union countries. Although marketing channels differ in reaching the final consumer of fresh vegetables and fruits produced in the world, we can say that wholesalers have an important role at this stage. In this context, first of all, the actors operating in the case of fresh vegetables and fruits in Turkey are explained. In addition, the document layout and accounting processes in brokerage and merchant were introduced through sample applications and the specific situations faced by brokers in the process of buying and selling goods were examined. e-invoice, e-archive invoice, e-waybill, e-producer receipt and e-book applications were also discussed with the state registration system, which has an important role in preventing informality. At this stage, the tax status and notification obligations of the trade made in the cases have been thoroughly examined and it has been tried to offer solutions for the problems encountered.

Keywords: Fresh vegetable and fruit states, accounting order in cases, document order in cases, taxation order in cases.

Jel Classification: K23, K34, M40.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!