TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYON (GTİP) NUMARASINI TESPİT ETMEK VE GÜMRÜK BEYANNAMESİNDE BİLDİRMEK YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE GTİP MEVZUATA UYGUNLUK, DOĞRULUK VE GERÇEKLİĞİNİ TESPİT ETMEK GÖREV VE YETKİSİ KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ocak 2022 Sayı 400

ÖZET

4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında gümrük vergilerinin tahakkuk ettirilmesi, muafiyet hükümlerinin uygulanması ya da uygulanacak ticaret politikası önlemlerinin belirlenmesinde gümrük vergisi oranlarının gösterildiği Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (TGTC) oniki rakamdan oluşan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarası önemli olmaktadır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce hazırlanan Gümrük Tarife Cetveli, izahnamesi ve eşya fihristi her yıl Aralık ayında Resmî Gazete’de yayımlanmaktadır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu vergi kanunlarında gösterilen tespit şekillerine göre belirlenen matrah ya da gümrük kıymeti ve vergi oranları üzerinden hesaplanan verginin, yükümlü tarafından, vergi kanunlarında öngörülen zamanda bir beyanname ile bildirilmesini ifade eden beyana dayanan vergilendirme sistemini benimsemiştir. Bu kapsamda 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında gümrük idaresine sunulan bilgi ve belgeler üzerinde yükümlü tarafından bildirilen eşyanın dâhil olacağı gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numarasının Gümrük Tarife Cetveli, izahnamesi ve eşya fihristinde belirlenen kurallar esas alınarak tespit ve bildirilmiş olması önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası, Gümrük Tarifesi, Eşyanın Tarife Sınıflandırması

Jel Sınıflandırması: K30

AN ASSESSMENT ON DETERMINE THE CUSTOMS TARIFF STATISTIC POSITION (GTIP) NUMBER, THE OBLIGATIONTO REPORT IT IN THE CUSTOMS DECLARATION AND THE COMPLIANCE WITH THE LEGISLATION, ACCURACY AND REALITY

ABSTRACT

The Customs Tariff Statistics Position (CTSP) number consisting of twelve digits in the Turkish Customs Tariff Chart (TCTC), which shows the customs tax rates, is important in the accrual of customs duties, the implementation of exemption provisions or the determination of the trade policy measures to be applied within the scope of the Customs Law No. 4458. The Customs Tariff Schedule, prospectus and goods index prepared by the Ministry of Commerce General Directorate of Customs within the scope of the Customs Law No. 4458 are published in the Official Gazette in December every year. The Customs Law No. 4458 has adopted the taxation system based on the customs declaration, which means that the tax is calculated over the tax base or customs value and tax rates is determined according to the determination methods shown in the tax laws and is declared by the taxpayer at the time stipulated in the tax laws. In this context, it is important that the customs tariff statistics position (GTİP) number, which will include the goods notified by the taxpayer on the information and documents submitted to the customs administration within the scope of the Customs Law No. 4458, is determined and notified on the basis of the rules determined in the Customs Tariff Chart, prospectus and goods index.

Keywords: Combined Nomenclature Code (CN code), Nomenclature of the Harmonized Commodity Description and Coding System, Customs Tariff, Tariff Classification of Goods, Tariff Heading (or Subheading),

Jel Classification: K30

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!