TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR VERGİSİNİN VERGİ ADALETİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Ocak 2021 Sayı 388

ÖZET

Gelir vergisi kişilerin ödeme gücüne göre alınan artan oranlı bir vergi olması nedeniyle sübjektif vergi konumunda bulunmaktadır. Ayrıca kişilerin ödeme gücünü göz önünde bulundurduğundan dolayı vergi adaletiyle yakından ilişkili durumdadır. Bununla birlikte dolaysız bir vergi olması nedeniyle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmeye aday olan ülkelerde de vergi adaletine aykırı olan dolaylı vergilerin azaltılması yoluna gidilmesi gerekirken, aradaki vergi farkının vergi adaletine uygun olacak şekilde kişilerden ödeme gücüne göre tahsil edilen dolaysız vergiler yoluyla kapatılması gerekmektedir. Nitekim herkesten eşit oranda alınan dolaylı vergiler vergi adaletine aykırı sonuçlar doğururken, ödeme gücünün göz önünde bulundurulması sonucunda alınan dolaysız vergiler vergi adaleti yönünden daha uygun bir durumda bulunmaktadır. Çalışmamızda vergi adaleti kavramı ve vergi adaleti yönünden gelir vergisinin konumu incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Adaleti, Gelir Vergisi

Jel Sınıflandırması: K34, H22, H24

EXAMINATION OF INCOME TAX IN TERMS OF TAX JUSTICE

ABSTRACT

Income tax is a subjective tax because it is a progressive tax collected according to people’s ability to pay. It is also closely related to tax justice because of it considers people’s ability to pay. However, because of it is a direct tax, it is necessary to reduce the indirect taxes that are against tax justice in developing countries as well as in developed countries, while the tax difference must be covered by direct taxes collected from individuals according to their ability to pay in accordance with tax justice. As a matter of fact, while indirect taxes collected from everyone at equal rates create consequences against tax justice, direct taxes collected as a result of taking into account the ability to pay are in a more favorable situation in terms of tax justice. In our study will be examined, the concept of tax justice and the position of income tax in terms of tax justice.

Keywords: Tax Justice, Income Tax

Jel Classification: K34, H22, H24

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!