TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GAYRİMENKULLERİN DEVİR VE İKTİSABINDA EKSİK BEYAN EDİLEN TAPU HARÇ MATRAHLARI YÖNÜNDEN MÜTESELSİL SORUMLULUK MÜESSESİ İHDAS EDİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLMESİ

Ağustos 2019 Sayı 371

ÖZET

Gayrimenkullerin alım satımında eksik beyan edilen devir ve iktisap bedelleri, sadece tapu harç matrahını aşındırmamakta, harç mükelleflerinin ve alım satım işlemlerinin niteliklerine göre, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönlerinden de sonuçlar doğurmaktadır. Gayrimenkulleri alan ve satan mükelleflerin devir ve iktisap bedellerini eksik beyan etmelerinin daha sonra ortaya çıkması veya tespit edilmesi hallerinde devreden ve iktisap edenlere, yasal düzenleme ile eksik ödenen harç tutarları ve önerilen vergi ziyaı cezaları yönünden müşterek ve müteselsil sorumluluk müessesi ihdas edilmesi önerisi, mükelleflerin vergiye uyumunu olumlu etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: 492 sayılı Harçlar Kanunu, Devir ve İktisap Bedelinin Eksik Beyan Edilmesi, Gayrimenkul Alım Satımı, Tapu Harcı, Harç Matrahı, Müteselsil Sorumluluk.

Jel Sınıflandırması: H20, K34

THE EVALUATION AND RECOMMENDATION OF THE ESTABLISHMENT OF THE JOINT RESPONSIBILITY INSTITUTION FOR THE MISSING DECLARATION OF TITLE DEED FEE BASE AT TRANSFER AN ACQUISITION OF THE REAL PROPERTY

ABSTRACT

Transfer and acquisition price, which are declared as deficient in the purchase and sale of real estates, do not only decrease the title deed fee base but also have results in terms of Income Tax, Corporate Tax and Value Added Tax according to the qualifications of the taxpayers and trading transactions. In cases where the taxpayers who have acquired and sold the real estate declared the transfer and acquisition prices lower than the real value have emerged or been detected, the proposal for the establishment of joint and several liability institutions in terms of the legal regulations and the unpaid fees, and the proposed tax loss penalties to the transferors and acquirers shall positively affect the taxpayers’ compliance with the tax.

Keywords: Law No. 492 on Fees, Missing Declaration of Transfer and Acquisition Price, Purchase and Sale of Real Estate, Title Deed, Fee Base, Joint Responsibility JEL Classification: H20, K34

Jel Classification: H20, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!