TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

FUTBOLCU ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNİN VERGİ ADALETİ VE VERGİ HARCAMASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAZI AVRUPA ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Ağustos 2019 Sayı 371

ÖZET

Makalemizde futbolun devasa gelişimiyle birlikte futbolun işçileri olan futbolcuların vergilendirilmesi mevcut mevzuat açısından ve ortaya çıkan sorunlar bakımından ele alınmıştır. Ortaya çıkan sorunlar anayasamızın vergilendirmede adalet ile ilgili 73’üncü maddesi, yine anayasamızın sosyal hukuk devleti içerikli 2’nci maddesi ve mali açıdan vergi harcaması olarak nitelendirilen düşük oranlı vergileme sonucu ortaya çıkan vergi kaybı kapsamında ele alınmıştır. Makalemiz anayasal düzenlemeler ile kanunlar arasındaki çelişkiyi ortaya koymaktadır. Konuyu biraz daha açmak gerekirse anayasanın 73’üncü ve 2’inci maddelerine dayanarak futbolcu ücretlerinin vergilendirilmesinde ortaya çıkan eşitsizliği irdelemek amacıyla bu makale kaleme alınmıştır. Makalemizde anayasanın 73’üncü maddesindeki ödeme gücü ile sabit oranlı vergileme, 2’nci maddesinde yer alan sosyal hukuk devleti ile gelir dağılımında adalet kavramları işlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca makalemizde bazı Avrupa ülkelerinde futbolcu ücretlerinin vergilendirilmesinde uygulanan sisteme değinilmiş ve ülkemiz ile karşılaştırılması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergilendirmede Adalet, Ödeme Gücü, Sosyal Devlet, Vergi Harcaması, Futbolcu Ücretleri.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

EVALUATION OF THE TAXATION OF FOOTBALL PLAYER’S FEE IN TERMS OF TAX JUSTICE AND TAX EXPENDITURE AND COMPARISON WITH SOME EUROPEAN COUNTRIES

ABSTRACT

In this article, with the enormous development of football, the taxation of footballers, the workers of football, is discussed in terms of current legislation and the problems that arise. The problems that have arisen have been dealt with in the context of the tax loss resulting from low-rate taxation, which is considered as tax expenditure in terms of fiscal expenditure and article 73 of our constitution, which also includes the social law state, and article 73 of the constitution regarding justice in taxation. Our article reveals the contradiction between constitutional arrangements and laws. This article was written in order to examine the inequality in the taxation of footballer wages based on the articles 73 and 2 of the constitution. In our article, the concepts of solvency and fixed rate taxation in article 73 of the constitution and the justice in social distribution state and income distribution in article 2 are tried to be processed. In addition, in this article, the system applied in taxation of footballer wages in some European countries is mentioned and compared with our country.

Keywords: Justice in Taxation, Solvency, Social Government, Tax Expenditure, Footballer Fees.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!