TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ERZİNCAN İLİ VERGİ PROFİLİ İLE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE TÜRKİYE VERGİ PROFİLİ KARŞILAŞTIRMASI

Mart 2020 Sayı 378

ÖZET

Vergiler günümüzde ülkelerin en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Türkiye’de ise toplam kamu gelirlerinin yaklaşık %87’si vergi gelirlerinden elde edilmektedir. Ancak bölgesel gelişmişlik düzeyine göre vergi ile ilgili verilerde farklılıklar meydana gelmektedir. Bu farklılıklar bölgedeki vatandaşların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmişlik seviyeleriyle bağlı olarak vergi bilinci, vergi ahlakı ve vergi algılaması gibi faktörlerden etkilenmektedir. Neticede bu durum vergi ile ilgili verilere de yansımaktadır. Bu çalışmada Erzincan İlinin vergi tahakkuk ve tahsilat oranları, vergi gelirlerinin vergi türleri itibariyle dağılımı, faal mükellef sayıları, gelir-gider karşılaştırması yapılarak, İlin bulunduğu bölgedeki ve Türkiye’deki durumu karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Böylece Erzincan İlinin vergi profili çıkarılarak bölgesel ve ulusal düzeyde bir kıyaslama ve başarı sıralaması yapılmıştır. Çalışma neticesinde Erzincan mükellef sayısı ve vergi tahsilat miktarına göre bölge içerisinde kısmen iyi bir konumda yer almaktadır. Ancak; Türkiye geneli ile kıyaslandığında çok gerilerde yer aldığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erzincan, Vergi, Kamu Gelirleri.

Jel Sınıflandırması: H22, K34

COMPARISON OF TAX PROFILE OF ERZİNCAN WITH EASTERN ANATOLIA AND TURKEY

ABSTRACT

Taxes are the most important source of income for countries today. In Turkey, 87% of the total public revenues consist of tax revenues. However, there are differences in tax-related data according to regional development level. These differences are affected by factors such as tax awareness, tax morality and tax perception, depending on the political, social, cultural and economic development levels of the citizens in the region. As a result, this situation is reflected in the tax-related data. Erzincan, where the situation in the region and Turkey were analyzed comparatively. The tax profile of Erzincan Province was prepared and a comparison and success ranking was made at regional and national level. In this study, tax accrual and collection rates of Erzincan, distribution of tax revenues, number of active taxpayers and income-expense comparisons were made. A comparative analysis of the cases were in the area of Erzincan and Turkey. The tax profile of Erzincan was prepared and a comparison and success ranking was made at regional and national level. As a result of the study, Erzincan is partly in a good position in the region according to the number of taxpayers and tax collection amount. But; When compared with the general it has concluded that Turkey is located in the very back.

Keywords: Erzincan, Tax, Public Revenue

Jel Classification: H22, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!