TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM EKONOMİSİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

Kasım 2023 Sayı 422

ÖZET

Tarımsal faaliyetler, piyasada yer alan bütün katılımcılar için teşvik edici, istikrarlı, sürdürülebilir ve eşit bir iş ortamı yaratmak için çaba sarf eden tüm ülkeler için önem arz etmektedir. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmaya ilave olarak ekosistemin korunmasını amaçlayan organik tarımsal üretim, yüksek kalitede gıda üretmeyi amaç edinmektedir. Dolayısıyla ülke yönetimlerine önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda vergisel politikalar, sürdürülebilir bir tarımsal kalkınmaya ulaşmada hayati öneme sahiptir. Dünya ekonomisinde önemli yere sahip olan organik tarım üretimi küresel bazda son derece hızlı yayılmakta, dolayısıyla küresel organik ürünlerin pazarı da aynı doğrultuda artış göstermektedir. Türkiye’nin hem iklim hem de sahip olduğu geniş tarım arazisi bakımından organik tarım üretimine son derece elverişli olması, gelecek yıllarda organik üretim hacmini ve küresel pazar payını da artırabilmesi için elini güçlendirmektedir. Bu çalışmada organik tarım ekonomisinin dünya ve Türkiye’deki mevcut durumu incelenmiştir. Organik tarım bakımından gelişmiş olan ülkelerin organik tarımı nasıl vergilendirdiği incelenmiş ve başarılı olan ülkelerdeki uygulamaların örnek alınarak Türkiye’de uygulanabilirliği için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Organik Ürün, Tarımın Vergilendirilmesi

Jel Sınıflandırması: Q14, Q17, K34

ORGANIC FARMING IN TURKIYE AND THE WORLD ECONOMY AND TAXATION

ABSTRACT

Agriculture is critical for all countries aiming to develop a stable, sustainable, and equitable commercial climate that rewards all market players. Organic agricultural production, which tries to safeguard the ecosystem, also aims to create high-quality food in addition to sustainable economic growth and development. As a result, governments have critical duties. Tax policies are essential in this situation for establishing sustainable agricultural development. Organic agriculture production, which plays a significant role in the global economy, is expanding fairly fast on a worldwide scale, and the market for organic goods is doing the same. Türkiye’s position to raise its volume of organic production and global market share in the upcoming years is strengthened by the country’s climate and extensive agricultural lands, both of which are highly conducive for the production of organic agriculture. This report analyzes the state of the organic agriculture economy globally and in Türkiye. By looking at the policies of successful nations as an example, suggestions for the application in Türkiye have been made after examining the taxes of organic agriculture in industrialized nations.

Keywords: Organic Agriculture, Organic Products, Taxation of Agriculture

Jel Classification: Q14, Q17, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!