TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DIŞARIDAN TEMİN EDİLEN HİZMETLERDE “PARANIN AİDİYETİ” SORUNU VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Kasım 2016 Sayı 338

ÖZET

Bankalar tarafından yürütülen faaliyetler dolayısıyla ihtiyaç duyulan birçok hizmetin (Bu hizmetlerin finansal açıdan bankaların ana hizmetlerinin/faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğinde olup olmadığı hususundaki değerlendirmeler konunun uzmanlarına bırakılacaktır.) maliyet avantajı sağlaması, beşeri kaynakların temel operasyonlarda kullanılmak istenmesi, kendi bünyelerinde sahip olunamayan uzmanlıklara ihtiyaç duyulması vb. nedenlerden ötürü bankaların bünyesinde istihdam edilen personelden doğrudan karşılanmasından ziyade, artık yaygın olarak dışarıdan (grup içi ve/veya grup dışı kişi ve kuruluşlardan) temin edilmesi, bankaları hizmet alımları konusunda (sektörün özelliğinden dolayı olsa gerek) düzenleyici otoritelerce getirilen farklı kural ve sınırlamalara tabi tutulmaları zorunluluğuyla karşı karşıya bırakmıştır. Hizmetlerin sunucusu ile bankalar arasında düzenlenen sözleşmelerden doğan hizmet bedellerine, kanuni veya akdi zorunluluklardan dolayı çoğu defa işleme taraf olmayan üçüncü kişilerce katlanıldığı ve fiilen bu kişilerin ödediği bedellerin de doğrudan veya (bankalar aracılığıyla) dolaylı olarak hizmet sunucularına aktarıldığı bilinen bir gerçektir. Banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) uygulamasında, bankalarca dışarıdan sağlanan hizmetlerin niteliği ya da ödeme şekli ne olursa olsun, üçüncü kişilerden banka lehine alınan/alınması gereken paralar üzerinden BSMV hesaplanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Lehe Alınan Para, Destek Hizmeti, Servis Ücreti, Karşı Taraf Vekalet Ücreti, Ekspertiz Ücreti.

Jel Sınıflandırması: G21, G22, H20, H29, K34

THE OWNERSHIP ISSUE OF MONEY REGARDING THE RECRUITMENT OF EXTERNAL SERVICES AND SPECIAL CIRCUMSTANCES

ABSTRACT

Instead of self-procurement, now, banks more often prefer recruiting some services from the external providers, since external services provide banks with cost advantage, possibility to allocate main workforce for the principle operations and benefit from expertness. This tendency left the banks with the obligation of complying with the various limitations and regulations set by regulative authorities. It is a well-known reality that, because of legal or mutual requirements, the third parties who are not involved with the operation are mostly supposed to pay the service fees based on the contracts between service providers and banks, and the fees paid by the third parties are directly or indirectly (via banks) transmitted to the service providers. In the Banking and Insurance Transaction Tax (BITT), whatever the quality of the service or the payment method, BITT must be levied on the moneys received from the third parties in favor of banks.

Keywords: Banking and Insurance Transaction Tax, money received for self-interest, support service, service fee, opposite party, counsel fee, expertise fee

Jel Classification: G21, G22, H20, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!