TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DİJİTAL REKLAM HİZMETLERİNE GETİRİLEN VERGİ KESİNTİSİNİN VERGİ TEKNİĞİ VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Haziran 2019 Sayı 369

ÖZET

Türkiye’de 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, dijital platformlarda verilen reklam hizmetlerine yönelik olarak yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı düzenlemesi getirilmiştir. Düzenleme bu alanda elde edilen gelirin vergilendirilmesi noktasında müspet bir düzenlemedir. Çünkü yakın geçmişin aksine artık dünyada da genel görüş, “kazancın elde edildiği yerde vergilendirilmesi” yörüngesine girmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte düzenlemenin Anayasaya aykırılık ve gelirin “elde etme” kriterinin sağlanmaması açılarından değerlendirmeye muhtaç yönleri vardır. Nitekim vergi mevzuatının gerek ulusal mevzuatı gerekse uluslararası vergi mevzuatı açısından bu alanı düzenleyen mevzuat mevcuttur. Konunun bu bütünlük içerisinde ele alınması gerekmektedir. Bu çalışma getirilen yeni düzenlemelerin bahse konu yönlerinin açıklanması ve tartışılmasına hasredilmiştir. Gerekçe ve uluslararası uygulamalar açısından etkili bir düzenleme olmakla birlikte, vergi tekniği açısından zafiyetlerin bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: dijital reklam, vergi sorumluluğu, vergi kesintisi, işyeri, daimi temsilci, dijital işyeri

Jel Sınıflandırması: H20, H26, H29

EVALUATION OF NEW REGULATION REGARDING DIGITAL ADVERTISING SERVICES IN TERMS OF TAXATION METHOD AND INTERNATIONAL IMPLEMENTATIONS

ABSTRACT

In Turkey, as of January 1, 2019, new regulation of withholding tax has been introduced on payments made for digital advertising services. The regulation is a positive arrangement in terms of taxation of obtained income. However, some aspects of the regulation need to be evaluated in terms of non-compliance with the constitution and not to meet the criteria of “obtaining of income”. As a matter of fact, tax legislation has its rules regulating this area both in terms of national legislation and international tax legislation. The issue should be handled in this whole. This study is devoted to explaining and discussing these aspects of the new regulation. Even though that is right action in terms of the reason of the regulation and international implementations, it is resulted there are weaknesses based on tax method.

Keywords: digital advertisement, tax responsibility, tax deduction, permanent establishment, permanent representative, agent, digital nexus

Jel Classification: H20, H26, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!