TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KAMU FİNANSMANINA ETKİLERİ

Mayıs 2019 Sayı 368

ÖZET

Dağıtım tabanlı geleneksel sosyal güvenlik sisteminde yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlardan dolayı, geleneksel sisteme gerek alternatif gerek yardımcı olması adına fonlama tabanlı bireysel emeklilik sistemine geçişin hızlandığı günümüzde, bireysel emeklilik sisteminin ülkemizdeki gelişimi ve bu gelişim sürecinde sistemde toplanan ve yatırıma yönlendirilecek fonların, makro bazda sermaye piyasalarına mikro bazda ise kamu finansmanına olan etkilerine ilişkin değerlendirmeler aşağıda yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Sosyal Güvenlik Sistemi, Bireysel Emeklilik Sistemi, Vergisel Teşvikler ve Katkılar, Sermaye Piyasası, Kamu Finansmanı.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

THE EFFECTS OF INDIVIDUAL RETİREMENT SYSTEM ON PUBLIC FINANCE

ABSTRACT

Due to problems experienced and possible problems in the traditional social security system based on distribution, Nowadays, the transition to the funding-based Individual Retirement System accelerate, in order to both the alternative and support,The development of the Individual Retirement System in Turkey and the effects of the funds collected and directed investment in Individual Retirement System in this development process to the capital markets on the macro basis and to the public finance on micro base are given below.

Keywords: Traditional Social Security System, Individual Retirement System, Tax Incentives and Contributions, Capital Markets, Public Finance.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!