TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BİR YATIRIM TEŞVİK KURUMU OLARAK ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGELERİ

Ağustos 2019 Sayı 371

ÖZET

Endüstri bölgeleri, planlı sanayileşmenin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan, sanayi ve teknolojinin gelişimini hızlandırması, istihdam yaratması, nitelikli işgücünü artırması, cari açığın azaltılmasına katkı sağlaması gibi yönleriyle önemli bir kalkınma aracı olması sebebiyle, özel endüstri bölgelerine yönelik olarak çeşitli teşvikler sağlanmaktadır. Çalışmada, öncelikle teşvik kavramı ele alınmış, teşvik uygulamalarının gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Ardından, yasal mevzuat çerçevesinde Türkiye’de özel endüstri bölgelerine sağlanan destekler ve üretimin desteklenmesi amacıyla sağlanan avantajlar incelenmiştir. Ayrıca, sadece özel endüstri bölgelerinin kurulmasının istenilen hedeflerin gerçekleştirilmesinde yeterli olmadığına ve söz konusu uygulamanın tasarlanan yönde gidip gitmediğinin belli sürelerle değerlendirmesinin yapılması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yatırım, Teşvik, Endüstri Bölgeleri, Özel Endüstri Bölgeleri

Jel Sınıflandırması: K20, K34, M41

AS AN INVESTMENT INCENTIVE INSTITUTION

ABSTRACT

Industrial zones emerged as a part of planned industrialization. In this respect, various incentives are provided for special industrial zones due to the fact that important development tool for accelerating the development of industry and technology, creating employment, increasing the qualified workforce and contributing to the reduction of the current deficit. In this study, firstly, the concept of incentive is discussed and the necessity of incentive applications is emphasized. Subsequently within the framework of legal legislation supports which provided to special industrial zones and the advantages which provided to support the production were examined in the context of Turkey. In addition, it has been evaluated that the establishment of only special industrial zones is not sufficient to achieve the desired targets and the assessment should be made for certain periods of time related to whether application goes intended direction or not.

Keywords: Investment, Incentive, Industrial Zones, Special Industrial Zones.

Jel Classification: K20, K34, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!