TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN BEYANNAMELERİNDE DAMGA VERGİSİ SORUNSALI

Aralık 2019 Sayı 375

ÖZET

Kamu gelirinin en önemlisi olan verginin beyannameleri damga vergisine tabidir. Bununla birlikte benzeri mali yükümlülük zaman içeresinde önemli bir kamu geliri kaynağı olmaya başlamıştır. Benzeri mali yükümlülükler, gerek Anayasa Mahkemesi içtihatları gerekse de doktrinde vergi, resim veya harç olarak değerlendirilmemekte olup bunların özelliklerinden bir ve birkaçını ihtiva etmektedirler. Dolayısıyla benzeri mali yükümlülükler, vergi olarak nitelendirilmediği için bunlara ilişkin beyannameler de damga vergisine tabi olmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Benzeri Mali Yükümlülük, Vergi, Damga Vergisi.

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K34.

STAMP TAX PROBLEM IN DECLARATIONS OF SIMILAR FINANCIAL LIABILITIES

ABSTRACT

Tax which are the most important of public revenue are subject to stamp duty. However, similar financial liabilities have become an important source of public revenue over time. Similar financial liabilities are not considered as taxes, duties or fees in both the Constitutional Court’s case-law and doctrine and contain one or more of these characteristics. Therefore, similar financial liabilities are not considered as tax and the declarations regarding them should not be subject to stamp duty.

Keywords: Similar Financial Liabilities, Tax, Stamp Tax.

Jel Classification: H20, H29, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!