TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜK KAVRAMININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE BU KAPSAMDA GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Kasım 2019 Sayı 374

ÖZET

1982 Anayasa’sının 73/3 maddesinde düzenlenen ancak tanımı belirsiz ve tartışmalı olan benzeri mali yükümlülük kavramı doktrin ve Anayasa Mahkemesi kararları kapsamında incelenmiştir. Bu kapsamda elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde benzeri mali yükümlülük tanımı yapılmaya çalışılmıştır. 10 Aralık 2018 tarihinde 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Getirilen değişikliklerden biri de geri kazanım katılım payıdır. Makalede, geri kazanım katılım payının; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülük çerçevesinde hukuki niteliği incelenmiş ve bu çerçevede geri kazanım katılım payının vergi olduğu kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Benzeri Mali Yükümlülük, Vergi, Resim, Harç, Geri Kazanım Katılım Payı.

Jel Sınıflandırması: H20, K32, K34.

THE LEGAL QUALIFICATION OF SIMILAR FISCAL OBLIGATION CONCEPT AND EVALUATION OF RECYCLING BETTERMENT LEVY IN THIS CONTEXT

ABSTRACT

With an unclear and contentious definition, the similar fiscal obligation which has been regulated under the article 73/3 of constitutional law, examined in the context of doctrine and Constitutional Court. With regard to results that we have found in this context, it has been tried to define the similar fiscal obligation. On December 10, 2018, there have been some changes in Environmental Law No. 2872, by Law No. 7153 on the Amendment of the Environmental Law and Certain Laws. One of the amendments is “Recycling Betterment Levy”. The legal qualification of “Recycling Betterment Levy” has been examined in the context of tax, duties, fees and similar fiscal obligation. Consequently, it has been understood that “Recycling Betterment Levy” is kind of tax.

Keywords: Similar Fiscal Obligation, Tax, Duties, Fees, Recycling Betterment Levy.

Jel Classification: H20, K32, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!