TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINDA KİLİT DENETİM KONULARI VE BİST KAPSAMINDA FARKLI SEKTÖRLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Şubat 2020 Sayı 377

ÖZET

Bu çalışmada, bağımsız denetçi raporu kullanıcılarının artan şeffaflık ihtiyacı ve talebi doğrultusunda uygulamaya alınan BDS 701 ‘Kilit Denetim Konuları’ standardının ülkemizde uygulandığı ikinci yılda, denetçi raporlarında standardın uygulaması, içerik ve detaylar açısından ele alınmıştır. Standardın amacı olan şirkete ait öncelikli konuların belirlenmesi ve yapılan açıklamaların kapsamları analiz edilirken, BIST 30 Endeksi’ndeki firmaların, 2017 ve 2018 yılları raporları karşılaştırılarak, standardın uygulanmasındaki gelişim incelenmiştir. Çalışma kapsamında BIST 30 Endeksi’ndeki firmaların, 2017 ve 2018 Bağımsız Denetim raporlarında yer verilen Kilit Denetim Konuları analiz edilerek, kapsam ve açıklamalar açısından karşılaştırmalı yorumlanmıştır. BDS 701 kapsamında ‘Kilit Denetim Konuları’ tespitinde ve raporlarda ele alınma şeklinde, sektörel bazda ağırlıklı olmak üzere, benzer konuların öne çıktığı, yer verilen konuların ele alınışı ve açıklamalarında daha çok genel ifadelerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Standardın uygulamaya yeni alınmış olmasını göz önüne alarak, önümüzdeki yıllarda yaygınlaşan kullanım yoluyla eksikliklerin giderilmesi, ‘Kilit Denetim Konuları’nın seçim ve raporlamalarında standardın hedefine ulaşması beklenmektedir. Böylece standardın amacına bağlı olarak şirket faaliyetleri açısından öncelikli konuların belirlenmesi ve yapılacak açıklamalarda genel ifadeler yerine ilgili şirket için tespit edilmiş açıklamaların yapılmasıyla, bilgi kullanıcılarının ihtiyacını karşılama açısından etkinliğinden söz edilebilecektir.

Anahtar Kelimeler: BDS 701, Kilit Denetim Konuları, Bağımsız Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Standartları

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M42, M49

KEY AUDIT MATTERS OF INDEPENDENT AUDIT REPORTS AND A RESEARCH ON SELECTED SECTORS OF BIST COMPANIES

ABSTRACT

Due to the need of increasing transparency about the audit reports, the new standard of audit, ‘Key Audit Matters’ has been developed. In this study, the execution of new standard was examined in 2018 is the second year of Key Audit Matters implementation in Turkey. In this study, audit reports of publicly traded companies, have been analyzed in terms of Key Audit Matters for the years 2017 and 2018. According to result of this study, it was observed that standardized, generic or technical matters had been defined as Key Audit Matters, with common details. It was concluded that, the implementation of Key Audit Standard in Turkey would be effective within the years. According to defined standard IAS701, Key Audit Matters should be specified to the entity, in order to provide relevant information to audit report users.

Keywords: ISA 701, Key Audit Matters, Independent Audit Report, Independent Audit Standards

Jel Classification: M40, M41, M42, M49

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!