TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATLARDA VERGİLENDİRME

Ocak 2013 Sayı 292

ÖZET

Son yıllarda ülkemizde inşaat sektörü büyük bir gelişme göstermiştir. Gelişen sektör, beraberinde ülkemiz için yeni inşaat anlaşmalarını ve usullerini de gündeme getirmiştir. Özellikle kat karşılığı arsa teslimleri vergisel nedenlerle de biçim değiştirmiştir. Bu kapsamda son yıllarda yaygın uygulama sahası bulmaya başlayan hasılat paylaşımı yöntemi ile, arsa sahipleri müteahitlerin satış hasılatlarına ortak oldukları için, birden fazla konut veya işyeri sattıkları yönünde iddialara muhatap olmamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Arsa Karşılığı İnşaat, Vergilendirme, Arsa Teslimi, Konut Teslimi

Jel Sınıflandırması: H25, H29, L74

TAXATION IN CONSTRUCTION IN RETURN FOR LAND BASIS

ABSTRACT

Construction sector has shown an important improvement in our country recently. The improving sector causes new construction agreements and procedures to brought to the agenda for our country. Especially, land deliveries in return for flat have changed for taxational reasons. Within this scope, as land owners are party of the sales revenues of the contractors with the revenue sharing method that have been commonly applied in recent years, they are not subject to the claims that they sell more than one real estate or work place.

Keywords: Construction in Return for Land, Taxation, Land Delivery, Real Estate Delivery

Jel Classification: H25, H29, L74

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!