TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMINDA İÇ KAYNAKLARIN KULLANILMASI HALİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR

Mayıs 2022 Sayı 404

ÖZET

İç kaynaklardan sermaye artırımı, uygulamada pek çok şirket tarafından kullanılan yöntemdir. Bu yöntemi, şirketler, sermaye yapılarının güçlenmesi ve vergi avantajı sağlaması gibi çeşitli nedenlerle benimsemektedirler. Uygulamada benimsenen iç kaynaklardan sermaye artırımının yasal dayanağı da bulunmakta olup, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu bağlamda, anonim şirketlerin iç kaynaklardan sermaye artırımına gitmeleri durumunda, hangi kalemleri kullanabilecekleri, Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmiştir. Bu kalemlerin kullanılması ile ilgili bazı hususlara dikkat edilmemesi durumunda şirketler bir takım sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu çalışmada, anonim şirketlerde sermaye artırım yöntemleri ve iç kaynaklardan sermaye artırımının sağlanabilmesi için hangi kaynakların kullanılabileceği konuları ayrıntılarıyla ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Artırımı, İç Kaynaklar, 6102 Sayılı TTK

Jel Sınıflandırması: G32, H25, K20

PROBLEMS ENCOUNTERED IF INTERNAL RESOURCES ARE USED IN CAPITAL INCREASE IN JOINT STOCK COMPANIES

ABSTRACT

Raising capital from internal sources is the method used by many companies in practice. Companies adopt this method for various reasons such as strengthening their capital structures and providing tax advantages. Capital increase from internal resources adopted in practice also has a legal basis and is regulated in the Turkish Commercial Code. In this context, the items that joint stock companies can use in case they increase their capital from internal resources are determined by the Turkish Commercial Code. If some issues regarding the use of these items are not taken into account, companies may face a number of problems. In this study, capital increase methods in joint stock companies and which resources can be used to increase capital from internal sources are discussed in detail.

Keywords: Capital Increase, Internal Resources, Turkish Commercial Law No. 6102

Jel Classification: G32, H25, K20

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!