TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

7061 SAYILI KANUN İLE K.D.V.K.’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ANALİZİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Temmuz 2018 Sayı 358

ÖZET

Uygulamada “Torba Kanun” adı verilen Kanunlardan bir tanesi olan 7061 sayılı Kanun ile esas itibariyle vergiye gönüllü uyumu sağlamak, vergi uygulamalarını kolaylaştırmak ve tahsilatta etkinliği artırmak amaçlarıyla çeşitli vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. 7061 sayılı Kanunun 41’inci maddesi ile K.D.V.K.’nun 9’uncu, 42’nci maddesi ile K.D.V.K.’nun 17’nci ve 43’üncü maddesi ile K.D.V.K.’nun Geçici 37’nci maddesinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, mezkûr Kanunun 44’üncü maddesi ile K.D.V.K.’na Geçici 38’inci madde hükmü eklenmiştir. Bu makalemiz, 7061 sayılı Kanun ile K.D.V.K.’nda yapılan değişiklikleri özet olarak ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır. Yeni düzenleme olarak K.D.V.K.’nun 9’uncu maddesinde yapılan düzenleme önemli bir düzenleme olduğu için yapılan bu değişiklik ayrıntılı bir şekilde analize tâbi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Vergi Sorumlusu, Yurt Dışından Alınan Hizmetler, Roaming Anlaşmaları, FATİH Projesi, Özel Amaçlı Şirket.

Jel Sınıflandırması: H20, H29.

ANALYSIS AND CHARACTERISTICS OF CHANGES IN ADDED VALUE TAX WITH LAW NO. 7061

ABSTRACT

In practice, with the Law No. 7061, which is one of the Laws called “Bag Law”, significant changes were made in various tax laws in order to provide voluntary voluntary compliance, facilitate tax applications and increase efficiency in collection. The 41st article of the Law No. 7061 and the 9th article, the 42th article of K.D.V.K., the 17th and 43rd articles of K.D.V.K. and the 37th article of K.D.V.K. In addition, Article 44 of the mentioned law and Article 38. of the Provisional Article added to K.D.V.K. This article has been amended by Law No. 7061 in order to summarize the changes made in K.D.V.K. As a new regulation, the regulation made in the 9th article of K.D.V.K. is an important regulation, and this change has been analyzed in detail.

Keywords: Tax Officer, Services Received from Abroad, Roaming Agreements, FATIH Project, Special Purpose Company.

Jel Classification: H20, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!