TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE HAKEDİŞ BEDELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCU ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRME DÖNEMİ

Mart 2012 Sayı 282

ÖZET

Gelir Vergisi Kanunu’nda yıllara sari inşaat ve onarım işleri için özel bir vergileme şekli öngörülmüştür. İnşaat ve onarma işlerinin özel vergilendirme sistemine tabi tutulabilmesi için; faaliyetin konusu inşaat ve onarma işi olmalıdır, inşaat ve onarma işi taahhüde bağlı olarak yapılmalıdır, inşaat ve onarma işi yıllara yaygın olmalıdır. Bir inşaat ve onarma işinin bu şartları taşıması durumunda kar/zarar işin bitiminde tespit ve beyan edilir. Ancak, alınan hakediş bedellerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirin (faiz, kurfarkı..vs) yıllara sari inşaat işi ilgili gelir olarak dikkate alınarak, Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. madde kapsamında mı değerlendirileceği yoksa bu gelirlerin her yıl itibariyle mi beyan edileceği konusunda farklı görüşler mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Yıllara sari inşaat, faiz geliri, kur farkı geliri, hakediş bedeli

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

TAXATION PERIOD OF THE INCOMES OBTAINED AS A RESULT OF MAKING USE OF THE PROGRESS PAYMENT FOR LONG-TERM CONSTRUCTION AND REPAIR PROJECTS

ABSTRACT

A special taxation form is determined in the Income Tax Law for the long-term construction and repair works. In order to subject the construction and repair works to the special taxation system; construction and repair should be the subject of activity, this construction and repair work should be performed based on an undertaking and the construction and repair work should be long-term. In the event that a construction and repair work has these conditions, profit/loss is determined and declared after the work is completed. However, when the income (interest, exchange difference etc.) obtained from the making use of the progress payments taken is considered as the income related with a long-term construction work, there are different opinions on whether these incomes will be evaluated within the scope of the article 42 of the Income Tax Law or whether they will be declared in each year or not.

Keywords: Long-term construction, interest income, exchange difference income, progress payment

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!