TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Ocak 2013 Sayı 292

ÖZET

Yıllara sari inşaat ve onarım işleri taahhüde bağlı olarak yapılan işlerdir. Tek düzen muhasebe sistemine göre yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin maliyetleri “17- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri” grubundaki hesaplarda takip edilmektedir. Bu hesaplar, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri yapan işletmelerin, bu işleri dolayısıyla yaptıkları harcamaların izlendiği hesapları kapsar. Yine yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile ilgili elde edilen hakedişler “35-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri” grubundaki hesaplarda takip edilmekte olup, yıllara yaygın taahhüt işleri yapan işletmelerin üstlendikleri işlerden, gerçekleştirdikleri kısım karşılığında aldıkları hakedişlerin izlendiği hesapları kapsar. Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde vergilemenin işin bittiği dönemde yapılmasının getirdiği vergi tahsilatındaki gecikmeyi telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddeleri uyarınca hakediş ödemelerinden işin bittiği yıl yapılacak vergilemeye mahsuben vergi kesintisi yapılması öngörülmüştür. Gelir Vergisi Kanunu’nun 43. maddesine göre birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler ve amortismanların kanunda yazılı esaslara göre ilgili gider yerine dağıtımı yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yıllara Sari, Taahhüt İşleri, inşaatların Muhasebeleştirilmesi, Hakediş, inşaat Stopaj.

Jel Sınıflandırması: H25, H29, L74, M41

ACCOUNTING OF LONG TERM CONSTRUCTION AND REPAIR PROJECTS

ABSTRACT

Long term construction and repair projects are performed based on an undertaking. According to the uniform accounting system, costs of the long term construction and repair projects are followed through the accounts on the “17- Long Term Construction and Repair Costs” group. These accounts includes the accounts through which the expenses made by the companies performing long term construction and repair projects as a result of such projects are followed. Progress payments obtained regarding the long term construction and repair projects are also followed through the accounts on “35- Long Term Construction and Repair Progress Payments” group and include the accounts on which the progress payments obtained by the companies performing long term construction and repair projects from the works they undertake against the part they executed are followed. In order to compensate for the delay in tax collection because the taxation in long term construction and repair projects is performed when the work is completed, a tax withholding is anticipated to be made from the progress payments on the account of the taxation to be performed when the work is completed according to the article 94 of Income Tax Law and article 15 of Corporate Tax Law. As per the article 43 of the Income Tax Law, for the construction and repair projects enuring to more than one calendar year or in the case that such projects are performed consecutively with the other projects, distribution of common general expenses and depreciations will be performed instead of the relevant expense according to the written principles in the law.

Keywords: Long Term, Undertaking Operations, Accounting of the Construction, Process Payment, Construction Withholding.

Jel Classification: H25, H29, L74, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!