TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ŞİRKETLERİN TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ VE VERGİSEL BOYUTU

Temmuz 2012 Sayı 286

ÖZET

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre çok daha kapsamlı ve günümüz ticari hayatının gereklerine daha iyi cevap verebilecek nitelikte hazırlanmıştır. Yeni Kanunda ticari hayatın her alanındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak Kanunun bu gelişmelere nüfuz etmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda Yeni Türk Ticaret Kanununda ticaret şirketleriyle ilgili düzenlemelerde de birçok değişiklik yapılmıştır. Büyük önem arz eden bu değişikliklerden biri de şüphesiz tür değişikliği işlemlerine ilişkin hükümlerdir. Yeni Kanunda tür değişikliği ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup, geçerli tür değiştirmeleri açık bir şekilde sayılmış ve tür değiştirme sürecinde yapılması gereken işlemler hüküm altına alınmıştır. Özellikle yeni düzenlemelerle bazı tür değişikliği işlemlerinin, işlem denetçisi tarafından denetime tabi tutulması öngörülmüştür. Tür değişikliği işlemlerinde Yeni Kanundaki düzenlemeler yanında, bu işlemlerin vergisel boyutu da önem arz etmektedir. Bu nedenle tür değiştirme işlemlerinde Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunundaki hükümlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeni TTK, Tür Değiştirme, Şirket, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV

Jel Sınıflandırması: K20, K22, K29

TYPE CHANGE OPERATIONS OF THE CORPORATIONS AND THEIR TAXATIONAL SIDE ACCORDING TO THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE

ABSTRACT

In this study, provisions of the Turkish Commercial Code no. 6102 to be effective on 01/07/2012 regarding the type change will be evaluated in detail. The new Turkish Commercial Code that is prepared in a way to be more comprehensive and much better in meeting the requirements of today’s commercial life compared to the Turkish Commercial Code no. 6762 also includes detailed regulations on type change. The regulations on type change will be underlined and tax-related side of such operations will be explained below.

Keywords: New Turkish Commercial Code, Type change, Company, Corporate Tax, Income Tax, VAT

Jel Classification: K20, K22, K29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!