TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YAPIM İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI UYGULAMASI

Mayıs 2016 Sayı 332

ÖZET

Maliye Bakanlığı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir. Türk vergi sistemimiz içinde yer alan Katma Değer Vergisinde tevkifat (stopaj) uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim ya da hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilip ödenmesidir. Ülkemizde yapım, inşaat işleri Katma Değer Vergisi açısından kısmi tevkifat uygulaması kapsamında olup, amaç yapım ve inşaat işlerinde Katma Değer Vergisini daha hızlı, güvenli ve emniyetli bir şekilde tahsil edebilmektir. Katma Değer Vergisi tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler: Yapım İşi, İnşaat, Katma Değer Vergisi, Vergi Tevkifatı, Vergi Sorumlusu

Jel Sınıflandırması: H20,H25,H29.

THE PRACTICE OF VALUE ADDED TAX DEDUCTION IN CONSTRUCTION WORKS

ABSTRACT

According to article (9/1) of the Value Added Tax Law no. 3065, in cases where the taxpayer does not have a place of residence, workplace, legal headquarters and a place of business within Turkey and in other cases as deemed appropriate, the Ministry of Finance has the power to hold those who are parties to taxable transactions liable to pay taxes in order to secure the tax receivables. The practice of deduction (withholding) in Value Added Tax under our Turkish tax system is the declaration and payment, partially or completely, of the tax calculated using delivery or service fee by those who are parties to these transactions with the title of tax responsible rather than by those who perform the delivery or service. Construction and building works are subject to partial deduction in terms of Value Added Tax in our country, and the aim is to collect the Value Added Tax more quickly, securely and safely in building and construction works. Value Added Tax deduction is not a voluntary practice, and it is obligatory that the buyers perform deduction in procedures which have been included by the Ministry of Finance within the scope of deduction practice. On the other hand, it is not possible for buyers to apply deduction in procedures which have not been included by the Ministry of Finance within the scope of deduction.

Keywords: Construction Work, Construction, Value Added Tax, Tax Deduction, Tax Responsible

Jel Classification: H20,H25,H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!