TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. EYYUP İNCE

YANSITMA FATURALARININ TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ağustos 2018 Sayı 359

ÖZET

Teoride transfer fiyatlandırmasının temel amacının verimlilik ve karlılığın artırılması olduğu açıklanmaktadır. Ancak saha araştırmaları transfer fiyatlandırmasının daha çok vergi yükünün düşürülmesi olduğunu göstermektedir. Bu durumda vergi mevzuatımızda yer aldığı gibi transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ortaya çıkabilecektir. Ticari hayatta mükelleflerin başkaları adına yaptıkları giderlerin asıl sahiplerine yansıtılması için yansıtma faturaları düzenlenmektedir. Söz konusu faturaların transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç bakımından değerlendirilmesi makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Transfer Fiyatlandırması, Vergisel Amaçlar, Yansıtma Faturaları.

Jel Sınıflandırması: H20, H26, H29.

THE ANALYSIS OF REFLECTION INVOICES IN TERMS OF DISTRIBUTION OF CONCEALED GAIN THROUGH TRANSFER PRICING

ABSTRACT

In theory, the main objective of transfer pricing is to increase efficiency and profitability. However, field surveys suggest that transfer pricing is more tax burden reduction. In this case, the distribution of concealed gain through transfer pricing may ocur as well as our tax law. Reflection invoices are issued in order to reflect the actual expenses of the taxpayers in the commercial life on behalf of others. In particular, the evaluation of bills in terms of distribution of concealed gain through transfer pricing constitutes the subject of my article.

Keywords: Transfer Pricing, Tax Aims, Reflection Invoices.

Jel Classification: H20, H26, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!