TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

PROF. DR. ZEKİ DOĞAN, &, ARŞ. GÖR. ADALET ACAR

YAN MAMULLERİN TÜM YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Mayıs 2016 Sayı 332

ÖZET

Birleşik üretim yapan işletmelerde birleşik mamullerin1 birleşik maliyetten alacağı paylar seçilen yönteme göre değişebilmektedir. Bu nedenle, birleşik maliyetlerin dağıtımında kullanılabilecek yöntemin seçimi önem arz etmektedir. Diğer taraftan, yan mamullere birleşik maliyetlerden pay verilmemektedir. Bunun yerine, yan mamullerin satış değerinden veya ayrılma noktasından sonraki ek maliyetlerinden hareket eden yaklaşımlarla yan mamuller muhasebe kayıtlarında gösterilebilmektedir. Bu çalışmada ise yan mamullerin değerlemesinde literatürde yer alan yaklaşımlar hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bununla birlikte, gerek Vergi Usul Kanunundaki (VUK) gerekse Türkiye Muhasebe Standartlarındaki (TMS) yan mamuller ile ilgi düzenlemeler hakkında da açıklamalara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Birleşik maliyet, Birleşik mamuller, Yan mamuller

Jel Sınıflandırması: H20, M41

EVALUATION AND ACCOUNTING FOR ALL ASPECTS OF BY-PRODUCTS

ABSTRACT

The share of joint products in joint cost may vary in accordance with the selected method. Therefore, the choice of method for the distribution of the joint cost is important. On the other hand, there is no cost as a share of the joint products. Instead, the by-products can be indicated in the accounting records with the courtesy of certain approaches which consider supplementary cost in excess of the by-products’ sales value. Further information about the public approaches in the literature as the evaluation of the products are given in this study. However, the Tax Procedure Law (TPL) and Turkish Accounting Standards (TAS) contain explanations pertaining the regulations on related by-products.

Keywords: Joint cost, Joint products, By-products.

Jel Classification: H20, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!