TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİLENDİRMEDE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR VE AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK KURUMLAR VERGİSİ ÖNERİSİ

Haziran 2016 Sayı 333

ÖZET

Bu çalışmada uluslararası kuruluşların global vergi sorunlarına yaklaşımları kısaca açıklandıktan sonra Avrupa Birliği’nin kurumlar vergisi eylem planı üzerinde durulmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin kamu harcamalarının finansmanı sorunu, vergi tabanındaki uluslararası hareketliliğinin artması sonucunda bu ülkelerin tek başına mücadele edebileceği bir sorun olmaktan çıkmıştır. Birleşmiş Milletler’in çalışmaları söz konusu ülkelerin sürdürülebilir vergi gelirlerine ve sağlam bir kamu maliyesine kavuşmaları için yeterli ve uluslararası destek bulan bir öneri değildir. Avrupa Komisyonu’nun kurumlar vergisi eylem planı politik olarak üye ülkelerin ekonomik çıkarlarını koruyan ve OECD yaklaşımını benimseyen bir plandır.

Anahtar Kelimeler: AB Ortak kurumlar vergisi, OECD BEPS, BM vergi yaklaşımı, vergi uyumlaştırması

Jel Sınıflandırması: H25, H29

INTERNATIONAL APPROACHES IN TAXATION AND EUROPEAN UNION COMMON CORPORATE TAX RECOMMENDATION

ABSTRACT

This article first briefly explains the approach of international organizations towards global tax problems, and then addresses corporate tax action plan of the European Union. The problem of financing developing countries’ public spending has become a problem that cannot be overcome by these countries themselves due to the increased international mobility in the tax base. Action of the United Nations is not a sufficient and internationally supported recommendation for the countries in question to achieve sustainable tax revenues and a solid public finance. The corporate tax action plan of the European Commission is a plan that protects the political interests of the member countries and adopts the OECD approach.

Keywords: EU Common Corporate Tax, OECD BEPS, UN tax approach, tax harmonization

Jel Classification: H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!