TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

VERGİ HUKUKUNDA ÖRF VE ÂDET KURALLARI İLE İDARİ TEAMÜLLERİN KAYNAK OLARAK DEĞERİ

Aralık 2019 Sayı 375

ÖZET

Çoğu zaman aynı anlamda kullanılan ve kaynak değer üzerine görüş birliğine varılamamış olan örf ve âdet kuralları ile idari teamüller makalenin temel konusudur. Bu bağlamda öncelikle kavramsal olarak örf ve âdet kuralları ile idari teamüller incelenmiştir. Her ne kadar örf ve âdet hukukuna ilişkin atıflar vergi kanunlarında mevcut olsa da idari teamüllere yönelik bir atıf kanunlarda bulunmamaktadır. Bu nedenle vergi kanunları çerçevesinde örf ve âdet kurallarının kaynak değeri incelenmişken, idari teamüllerin kaynak değeri Anayasa Mahkemesi’nin bir kararı çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Hukuku, Örf ve Âdet Kuralları, İdari Teamüller.

Jel Sınıflandırması: K, K3, K34

APPLICABILITY OF CUSTOMARY RULES AND ADMINISTRATIVE PRACTICES IN TAX LAW

ABSTRACT

Customary rules and administrative practices, which are generally used in the same meaning and there is no consensus on the resource value of those terms, are the main subject of this article. In this context, firstly customary rules and administrative practices are examined conceptually. References to customary rules are available in tax laws. On the other hand, references to administrative practices do not exist in laws. For this reason, in this article, while the resource value of customary rules is examined within the framework of codes, the resource value of administrative practices is evaluated within the framework of the one of Constitutional Court’s decision.

Keywords: Tax Law, Customary Rules, Administrative Practices.

Jel Classification: K, K3, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!