TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÜST HAKKINA DAİR ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Temmuz 2013 Sayı 298

ÖZET

Başkasına ait arazi üzerinde yapı inşa etme veya var olan yapıyı muhafaza etme hakkı veren üst hakkı, üst hakkının amaçları doğrultusunda ortaya çıkarılmaktadır. Üst hakkının tanımında yapı inşası veya muhafazası olmakla birlikte, bu amaca erişmek isteyen başka kişi ve kurumlara devir amacıyla da üst hakkı tesisi mümkün olmaktadır. Bu şekilde değişik amaçlarla ortaya çıkan üst hakkının tesis ve devrinin uygulamada hukuki anlamda nitelendirilmesi öngörülebilen veya öngörülemeyen pek çok soruna neden olabilmektedir. Bu sorun alanlarından bir tanesi de vergi uygulaması alanıdır. Bu çalışmada, şu ana değin ortaya çıkan veriler ışığında kısa veya orta vadede, üst hakkının nitelendirilmesine bağlı olarak vergi uygulaması alanında yaşanması muhtemel olan problemlerle ilgili olarak üst hakkı ve üst hakkına dayanılarak inşa edilen yapının maliyetlenmesi, itfası, devri ve üst hakkının bir vergiden kaçınma müessesesi olup olamayacağı ele alınmış ve bir sonuca ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üst hakkı, amortisman, özel maliyet bedeli, gayrimenkul satış kazancı, vergiden kaçınma

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29, K11, K19

SPECIFIC CASES FOR THE RIGHT OF CONSTRUCTION

ABSTRACT

The right of construction, which the entitles to build a structure on a land belonging to others or preserve a structure which already exists there, is established pursuant to the goals of the right of construction. According to the definition of the right of construction, in addition to building or preserving a structure, it is possible to grant a right of construction for assigning to other persons and institutions desiring to achieve the said goal. Judicial qualification in practice of the right of construction and assignment of it that thereby emerges for various grounds can cause many foreseeable and unforeseeable problems. One of the scope of these problems includes the tax practice. In this study, based on the data obtained so far, costing, redemption, assignment of a structure that is built based on the right of construction, and also whether the right of construction would be a concern for evading a tax were evaluated regarding the possible short- and long-term problems within the scope of tax practice depending on the qualification of the right of construction, and subsequently a conclusion was made.

Keywords: Right of construction, depreciation, leasehold improvements amount, real estate sales earning, evading a tax

Jel Classification: H20, H25, H29, K11, K19

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!