TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASI

Şubat 2013 Sayı 293

ÖZET

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamaları gerekmektedir. Bu noktada; Türkiye Muhasebe Standartlarının içeriği, hangi işletmelerin özel ve istisnai standartları veya farklı düzenlemeleri uygulayacağı, söz konusu standartların yürürlük tarihleri ve 6102 sayılı Kanun’da uygulama kapsamına alınan işletmeler konuları karşımıza çıkmaktadır. Finansal tablolar düzenlenirken uygulanan Türkiye Muhasebe Standartları genel kavram olarak ifade edilmiş olup Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan özel ve istisnai standartlar ile bu alana ilişkin farklı düzenlemeler Türkiye Muhasebe Standartlarının cüz’ünü oluşturmaktadır. Bu çerçevede, 6102 sayılı Kanun son yapılan değişikler ile KGK tarafından TMS’lerin uygulama kapsamının belirlenmesine dair kararı Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulama kapsamı bakımından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Jel Sınıflandırması: K22, M41, M48

IMPLEMENTATION OF TURKISH ACCOUNTING STANDARDS

ABSTRACT

In accordance with the Turkish Commercial Code No. 6102, entities shall apply Turkish Accounting Standards in preparing their individual and consolidated financial statements.At this point, the issues encountered arethe contents of Turkey Accounting Standards, which entities implement special and exceptional standards or other regulations, effective dates of these standards and the scope of application of Law No. 6102 by entities.Turkish Accounting Standards that are applied in preparing financial statements is used as general concept and, special and exceptional standards or other regulationsissued by Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority are integral parts of these standards. In this context, Turkish Commercial Code No. 6102including recentamendmentsand the decision about implementation of Turkish Accounting Standards were examined in the scope of application Turkey Accounting Standards.

Keywords: TAS, Full Set TFRS, Turkish Commercial Code No. 6102

Jel Classification: K22, M41, M48

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!