TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DOÇ. DR. ŞEREF DEMİR

TMS/TFRS VE VUK DEĞERLEME ÖLÇÜLERİNİN ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI VE ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Ocak 2016 Sayı 328

ÖZET

Kazanç üzerinden alınan vergilerin muhasebeleştirilmesinde en önemli konu bir işletmenin bilançosunda yer alan varlıkların ve borçların cari ve ilerideki dönemlerde vergisel sonuçlarının nasıl hesaplanması gerektiğidir. Vergiye tabi kar, vergi otoriteleri tarafından konulan kurallara göre bir hesap dönemi için tespit edilen ve üzerinden vergi ödenen karı ifade eder. Bir varlığın veya borcun defter değeri geri kazanıldığı veya ödendiğinde, bu geri kazanım veya ödemenin vergi etkisi yaratmayacağı duruma nazaran, gelecekte ödenecek vergiler daha fazla veya daha az olacaksa işletmeler tarafından ertelenmiş vergi borcu veya ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. Ertelenmiş vergi varlığı/yükümlülüğü yaratan temel konulardan birisi TMS/TFRS ve Vergi Usul Kanunu arasındaki değerleme farklılıklarıdır. Bu çalışmada TMS/TFRS ve vergisel değerleme ölçüleri ertelenmiş vergi etkileri perspektifinden değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: TMS/TFRS, Ertelenmiş Vergi Varlıkları, Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri.

Jel Sınıflandırması: H25, H29, M40, M41

THE ANALYSIS OF IASS/IFRSS AND TAX PROCEDURAL LAW VALUATION MEASUREMENTS FOR THE DEFERRED TAX ASSETS AND DEFERRED TAX LIABILITIES

ABSTRACT

The most important issue in accounting for income taxes is how to account for the current and future tax consequences of assets and liabilities that are recognised in an entity’s balance sheet. Taxable profit is the profit for a period, determined in accordance with the rules established by the taxation authorities, upon which income taxes are payable. An entity shall recognise deferred tax assets or deferred tax liabilities whenever recovery or settlement of the carrying amount of an asset or liability would make future tax payments larger or smaller than they would be if such recovery or settlement were to have tax consequences. One of the principal issue creating deferred tax assets and deferred tax liabilities is valuation measurement differences between IASs/IFRSs and Tax Procedural Law. In this study, IASs/IFRSs and tax valuation measurements shall be analyzed from the perspective of deferred tax effects.

Keywords: IAS/IFRSs, Deferred Tax Assets, Deferred Tax Liabilities.

Jel Classification: H25, H29, M40, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!