TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TEVSİ YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Nisan 2012 Sayı 283

ÖZET

Türkiye’nin kalkınmasını gerçekleştirmek, istihdamını arttırmak ve bölgesel gelişmiş farklılıklarını gidermeye yönelik yürürlüğe konulan “İndirimli Kurumlar Vergisi” uygulamasında özellikle tevsi yatırımlar sonucu elde edilen kazanca uygulanacak indirimli kurumlar vergisinde bazı sorunlu ve tereddüt oluşturan konular bulunmaktadır. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra yatırım cinsi olarak tanımlanan ve amaçsal olarak tevsi yatırıma benzerlik gösteren entegrasyon, modernizasyon ve ürün çeşitlendirmesi yatırımlarının, yasal olarak belirlenmemiş olmasına rağmen indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanması gerekmektedir. Tevsi yatırımlar sonucunda oluşan kazancın net olarak tespit edilememesi durumunda uygulanan tevsi yatırım oranının hesaplanmasında kullanılan sabit kıymet tutarının belirlenmesinde amortismana tabi iktisadi kıymetlerin brüt tutarı dikkate alınmalıdır. Ayrıca, söz konusu sabit kıymetlerin en son 2004 yılında şartları taşıdığı için uygulanan enflasyon düzeltmesi sonucu hesaplanan yeniden değerlenmiş tutarların dikkate alınması gerekmektedir. Bazı durumlarda kurumların aktifine kayıtlı iktisadi kıymetlere yapılan tevsi yatırımları, yatırım yapılan iktisadi kıymetin defter değerinden yüksek olabilmektedir. Bu durum indirimli kurumlar vergisi uygulamasında yasal bir engel teşkil etmemektedir. Ayrıca, kazancın yapısının da indirimli kurumlar vergisi uygulaması açısından bir önemi bulunmamaktadır. Kazancın faaliyet dışı veya olağandışı gelirlerden elde edilmiş olması indirimli kurumlar vergisi uygulamasını engelleyici bir durum değildir.

Anahtar Kelimeler: İndirimli Kurumlar Vergisi, Tevsi Yatırım, Sabit Kıymet.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29.

PRACTICE OF DISCOUNT CORPORATE TAX IN EXTENDED INVESTMENTS AND THE ENCOUNTERED PROBLEMS

ABSTRACT

In the execution of “Discount Corporate Tax” effective for ensuring the development of Turkey, increasing the employment and eliminating the regional developed differences, there are some problematic and hesitating issues in the discount corporate tax to be applied on the earning gained especially as a result of extended investments. After the law becomes affective, integration, modernization and product diversification investments that are identified as investment types and similar to the extended investment with respect to the aim are required to benefit from the discount corporate tax, though it is not specified legally. In the event that the earning gained as a result of extended investments cannot be determined precisely, gross amount of economic assets subject to depreciation should be taken into consideration when determining the amount of fixed asset in calculating the extended investment rate applied. Besides, re-evaluated amounts calculated as a result of the inflation correction of the aforesaid fixed assets lastly applied in 2004 as they had the conditions, should be taken into consideration. In some conditions, the extended investments made on the economic assets that are registered in the assets of corporations can be higher than the book value of the economic asset on which investment is made. This condition isn’t a legal restraint against the practice of the discount corporate tax. Moreover, the structure of the earning isn’t important in terms of the discount corporate tax practice. It is not a situation preventing the discount corporate tax practice that the earning is gained from the incomes being out of activity or extraordinary incomes.

Keywords: Discount Corporate Tax, Extended Investment, Fixed Asset.

Jel Classification: H20, H25, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!