TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SGK İLE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI ARASINDAKİ İŞLEMLERDE KDV AÇISINDAN “HİZMET İADESİ” MÜMKÜN MÜDÜR?

SGK İLE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI ARASINDAKİ İŞLEMLERDE KDV AÇISINDAN “HİZMET İADESİ” MÜMKÜN MÜDÜR?

 

 

Mahmut YÜKSEL

Stj. Gelirler Kontrolörü

 

 

ÖZET

20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sa­yı­lı Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Ka­nu­nu­ ile SSK, BAĞ-KUR ve Emek­li San­dı­ğı tek bir çatı altında birleştirilmiş, bununla birlikte 1 Ekim 2008 tari­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­re­n ve “sos­yal gü­ven­lik re­for­mu” ola­rak da ad­lan­dı­rı­lan 5510 Sa­yı­lı Ka­nun ile birl

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!