TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

SAĞLIK HİZMETİ KAPSAMINDA VERİLEN İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE KDV TEVFİKATI VE KDV ORANI

Temmuz 2016 Sayı 334

ÖZET

İnsan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, ilgili bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından ifa edilmesi kaydıyla % 8 oranında KDV’ye tabidir. Hastanelerde belli dönemlerde sağlık hizmeti veren doktorlara bu hizmetleri karşılığında yapılan ödemelerin ortağı olduğu sağlık kuruluşu tarafından faturalanması halinde; söz konusu hizmet sağlık hizmeti kapsamında değil işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirileceğinden genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulmalı ve hesaplanan KDV tutarı üzerinden 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmeti, KDV Tevkifatı, İşgücü Temini Hizmeti

Jel Sınıflandırması: H20, H27, H29

VAT DEDUCTION AND VAT RATE IN LABOR SUPPLY SERVICES PROVIDED WITHIN THE SCOPE OF HEALTHCARE SERVICES

ABSTRACT

Preventive medicine, diagnosis, treatment and rehabilitation services in the area of human health care are subject to VAT at a rate of 8% provided that they are performed by real and legal persons allowed by related ministries or laws. In case doctors who provide health care services in hospitals at certain periods are invoiced in return for their such services by healthcare institutions, of which they are partners, the services in question will be evaluated in terms of labor supply service rather than healthcare service, and thus, they must be subjected to (18%) VAT and VAT deduction at a rate of 9/10 must be made on the VAT amount calculated.

Keywords: Healthcare Service, VAT Deduction, Labor Supply Service

Jel Classification: H20, H27, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!