TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULAMALARI II: HAVA (JET) YAKITLARI

Ağustos 2018 Sayı 359

ÖZET

Hava (Jet) yakıtı, esasen bir gazyağı türevi olup, ısınma amaçlı kullanılan gazyağı ile benzer olmasına karşın önemli ölçüde performans artırıcı özelliklere sahiptir. Bu niteliğinden dolayı jet yakıtı, gaz türbin motorları ile güçlendirilmiş uçaklarda kullanılmak için tasarlanmış havacılık yakıtıdır. Kimyasal özellikleri nedeniyle hava yakıtları özellikle kara taşıt araçlarında kullanılan akaryakıtlara çok benzemektedir. Hava yakıtları olarak bilinen mallar, hali hazırda Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı Listenin A Cetvelinde üç GTİP numarasında yer almaktadır. Bu nedenle hava yakıtları, Özel Tüketim Vergisine tabi mallardır. Ancak havacılık sektörünü teşvik etmek maksadıyla hava yakıtların tesliminde kanuni ÖTV tutarı Bakanlar Kurulunca sıfır olarak belirlenmiştir. Hava yakıtlarında ÖTV tutarının sıfır olarak belirlenmiş olması, bu yakıtların özellikle motorinin muadili olarak piyasaya sürülerek amaç dışı kullanılması sorunu beraberinde getirmiştir. Amaç dışı kullanımın engellenmesi maksadıyla zaman içerisinde gerek petrol piyasası mevzuatında gerekse vergi mevzuatında bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışmada hava yakıtlarının kapsamı, belli dönemde ülkede üretim ve tüketim miktarı, mal akışı ve belge düzenine yönelik yapılan düzenlemeler ile amaç dışı kullanıma yönelik uygulanan müeyyidelerin piyasaya olan etkisi konu edinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Özel Tüketim Vergisi, İndirimli Vergi Uygulaması, Hava Yakıtları, Jet Yakıtları.

Jel Sınıflandırması: H20, H22, H29.

EXCISE DUTY EXECUTION II: AIR (JET) FUELS

ABSTRACT

Jet fuel is essentially a kerosene derivative, which is similar to kerosene used for heating but has significant performance enhancing properties. Because of this nature, jet fuel is aviation fuel designed for use on aircraft powered by gas turbine engines. Because of its chemical properties, air fuels are very similar to those used especially in land vehicles. Commodities known as air fuels are currently included in the list of three CTSP (Customs Tariff Statistics Position) in the List I List attached to the Excise Duty Law. For this reason, air fuels are goods subject to Excise Duty. However, in order to encourage the aviation industry, the the amount of Excise Duty on air fuels is determined to be zero by the Council of Ministers. The fact that the amount of Excise Duty on air fuels is set to zero has led to the problem that these fuels, especially the motor, are driven to the market comparatively and used unintentionally. In order to prevent the unintended use, a number of regulations were made in the petroleum market legislation and tax legislation over time. In this study, the scope of air fuels, the regulations on the production and consumption amount, the flow of goods and documents in the country in a given period, and the effect of the applied measures on the market for the purpose of misuse are taken.

Keywords: Excise Duty, Discounted Tax Application, Air Fuels, Jet Fuels.

Jel Classification: H20, H22, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!