TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖTV UYGULAMASINDA 10 NUMARA YAĞ SORUNU

Ekim 2012 Sayı 289

ÖZET

Ulusal marker uygulamasının 2007 yılında yürürlüğe girmesi aslında daha önceki yıllarda da olduğu tahmin edilen ve piyasada 10 numara yağ adıyla bilinen, ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listedeki akaryakıtlar dışındaki bazı malların akaryakıta (motorin türlerine) karıştırılmak veya doğrudan akaryakıt olarak satılması veya kullanılması sorununu gün yüzüne çıkarmıştır. Bu sorun nedeniyle tüketici hakları ihlali yoluyla haksız kazanç elde edilmekte aynı zamanda da vergi kaybına neden olunmaktadır. Piyasada 10 numara yağ olarak bilinen malların temelde hammaddesi olan baz yağlar ve solvent türlerinden white spirit sanayide birçok sektörde girdi olarak kullanılmaktadır. Sorunun vergisel açıdan çözümü amacıyla yapılan düzenlemelerde temel amacın, söz konusu malları imalatlarında girdi olarak kullanan sanayicilere ilave bir vergi yükü getirilmemesi olduğu görülmektedir. Söz konusu malların tamamının ÖTV’ye tabi olmadığı, motorine karıştırılmak suretiyle veya motorin yerine ikame olarak kullanımı ile bu amaçlarla kullanacaklara satılmasının ÖTV açısından herhangi bir cezai müeyyideye konu olmadığı hususları ise gerçeği yansıtmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: ÖTV, Ulusal Marker, 10 Numara Yağ, Akaryakıt, Motorin

Jel Sınıflandırması: H25, H29, L71, L72, L78

THE PROBLEM OF OIL NO. 10 IN THE APPLICATION OF SPECIAL CONSUMPTION TAX

ABSTRACT

The enforcement of the national marker application in 2007 revealed the problem, which probably existed in the previous years, that some products other than the ones in the list no. (I) in the annex of the Special Consumption Tax Law, that is known as oil no. 10 is mixed into fuel oil (diesel oil types), or that it is directly sold or used as fuel oil. Due to this problem, unfair profit is made through violation of consumer rights and at the same time tax loss is caused. The basic raw material of the product known as oil no. 10 in the market is white spirit, which is a type of base oil and solvent, and it is used as an input in many sectors in the industry. It may be seen that the main purpose of the regulations made for the solution of the problem in terms of taxation is introducing no additional tax burden for industrialists who are using the product in question as inputs in their manufacturing activities. The statements that all products in question are not subject to Special Consumption Tax, that there are no penal sanctions in terms of Special Consumption Tax associated with mixing them to diesel oil or substituting it with diesel oil and selling them to those who will use them for these purposes, do not reflect the truth.

Keywords: Special Consumption Tax (ÖTV), national marker, oil no. 10, fuel oil, diesel oil

Jel Classification: H25, H29, L71, L72, L78

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!