TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÖRNEKLERLE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

Nisan 2013 Sayı 295

ÖZET

Yeni yatırım indirimi olarak gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için getirilmiş bir yatırım teşvik unsuru olan “İndirimli Kurumlar Vergisi” 2009 yılı kazançlarından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bir vergi teşviki olan düzenlemeden yararlanmak için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekonomi Bakanlığı’ndan “Yatırım Teşvik Belgesi” alması ve bu belgeye istinaden yatırım yapması gerekmektedir. Teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan mükellefler, bölge veya sektör itibariyle, Bakanlar Kurulu tarafından 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da belirlenen oranlarda ilgili dönem gelir veya kurumlar vergilerini indirimli olarak ödeyerek teşvikten yararlanmış olacaklardır. Vergi teşviki oranları bölgeler ve sektörler itibariyle farklılık arz etmekte olup, Türkiye 6 bölgeye ayrılarak az gelişmiş illere, gelişmiş illere nazaran daha fazla vergi teşviki sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Teşvik Sistemi, Yatırım Teşvik Belgesi, Yatırım İndirimi, İndirimli Kurumlar Vergisi

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

REDUCED CORPORATE TAX WITH EXAMPLES

ABSTRACT

“Reduced Corporate Tax”, which is an investment incentive element developed for corporate taxpayers, started to be practiced starting from 2009 earnings as a new investment discount for income and corporate taxpayers. Income and corporate taxpayers must receive an “Investment Incentive Certificate” from the Ministry of Economy and invest according to this certificate in order to benefit from the regulation, which is a tax incentive. Taxpayers who make investments within the scope of the incentive certificate will benefit from the incentive by paying reduced income or corporate taxes for the respective period as of their regions or sectors at the rates established in the Cabinet Decree no. 2012/3305 on State Assistance in Investments. Tax incentive rates vary according to regions and sectors, and Turkey is divided into 6 regions. Higher tax incentives are provided for less developed provinces compared to developed provinces.

Keywords: Incentive System, Investment Incentive Certificate, Investment Discount, Reduced Corporate Tax

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!