TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN EKİNDEKİ MALİ TABLOLAR ÜZERİNDEN SAĞLIKLI BİR MALİ ANALİZ YAPILABİLİR Mİ?

Şubat 2016 Sayı 329

ÖZET

Ticari hayatın gelişmesiyle birlikte sermaye birikimi oluşmuş ve buna bağlı olarak şirketler de büyümüştür. Büyüyen firmaların sevk ve idaresi zorlaşmaya başlayınca profesyonel yöneticilere ihtiyaç duyulmuştur. Profesyonellerin yönetiminde gelişen işletmeler artık sadece sahiplerinin değil, ilişkide olduğu diğer işletmelerin, kredi veren bankaların ve devletin de yakından takip ettiği bir yapı haline gelmiştir. İşletmeyle ilgilenen bu yapıların bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilecek en önemli kaynaklardan biri işletmenin mali tabloları ve bu mali tablolar üzerinden yapılan finansal analizler olmuştur. Ülkemizdeki bilgi kullanıcıları finansal analizlerini büyük çoğunlukla vergi beyannamelerinin veya tam tasdik raporlarının ekinde verilen mali tablolar üzerinden yapmaktadırlar.Bu makalede finansal analiz yapılırken kullanılan mali tabloların hazırlanma yönteminin finansal analizin sonucuna olan etkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Analiz, Tam Tasdik, Bağımsız Denetim, TMS, TFRS

Jel Sınıflandırması: G10, G11, G17, H20, M40, M42, M49

CAN A SOUND FINANCIAL ANALYSIS BE MADE USING THE FINANCIAL STATEMENTS IN THE ANNEX OF THE CORPORATE TAX RETURN?

ABSTRACT

Capital has been accumulated with the developments in business life and the companies have also grown accordingly. As the management of growing companies gets harder, the need arose for professional managers. Corporations growing under the management of professionals have now become structures followed closely not only by their owners, but also by other related companies, banks extending loans as well as by the state. The company’s financial statements and the financial analyses made using these financial statements are among the most important sources for providing the information needs of such bodies following the corporation. Users of information in our country are usually carrying out their financial analyses using the financial statements given in the annexes of tax statements and full certification reports. This article analyzes the effect of the preparation method of the financial statements used when performing financial analyses on the result of the financial analyses.

Keywords: Financial Analysis, Full Certification, Independent Audit, Turkish Accounting Standards, TFRS

Jel Classification: G10, G11, G17, H20, M40, M42, M49

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!