TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ VE ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE KARŞILAŞTIRILMASI

Temmuz 2014 Sayı 310

ÖZET

Arsa sahibince ortaya konan bir arsa üzerine, bir müteahhitçe, finansmanı da kendisince sağlanarak yapılan binanın, arsa sahibi ile müteahhit arasında belli bir oranda bölüşülmesi esasına dayalı olan arsa karşılığı inşaat işi ile yapılan inşaat üzerindeki bağımsız bölümlerin satılarak gelirinin paylaşılmasına dayalı olan hasılat paylaşımı sistemi ülkemizde oldukça sık görülen yapılaşma sistemidir. Arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi durumunda arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa teslimi KDV’ye tabidir. Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi bir faaliyet olarak arsasını daire veya işyeri karşılığında müteahhide tesliminde vergi uygulanmaz. Hasılat paylaşımı sistemi esasına göre yapılan inşaat işlerinde ise, arsa karşılığı inşaat işlerinin aksine inşa edilen konut ve/veya işyerleri yerine, bunların satış hasılatları paylaşılmaktadır. Dolayısıyla, hasılat paylaşımı esasına göre yapılan inşaat işleri ile arsa karşılığı inşaat işlerinin KDV yönünden vergilendirilmesinde aynı esas ve ilkelerin geçerli olması ve vergileme rejiminin buna uygun olarak oluşturulması gerekir.

Anahtar Kelimeler: hasılat paylaşımı, kat karşılığı inşaat, KDV, arsa sahibi.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

REVENUE SHARING SYSTEM AND THE SITUATION AND COMPARISON OF CONSTRUCTION WORKS AGAINST LAND

ABSTRACT

Construction work against land, which is based on the principle of sharing the building that was built by a contractor and the funding for which was also provided by the contractor at a certain proportion between the land owner and the contractor, and the revenue sharing system, which is based on selling the independent sections on the building that has been constructed and sharing the revenue, are common housing systems in our country. In case of land delivery to the contractor by the land owner, if the land belongs to an economic business or the land owner continues land purchase-sale as a regular activity, this land delivery made against housing or workplace is subject to VAT. However, no tax is applied, if the land owner delivers their land against flat or workplace as an occasional activity such that it does not require their obligation in the actual procedure. On the other hand, in case of construction works made according to the revenue sharing system, contrary to the construction works against land, instead of the housing and/or offices that have been constructed, their sales revenues are shared. Therefore, the same procedures and principles must be valid in the VAT taxation of construction works made according to the revenue sharing principles and construction works made against land, and the taxation regime must be created accordingly.

Keywords: Revenue sharing, construction against flat, VAT, land owner

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!