TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ERTELENMİŞ VERGİ KAVRAMI VE ERTELENMİŞ VERGİNİN ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ocak 2016 Sayı 328

ÖZET

Türk vergi sisteminde muhasebe (ticari) kârı ile vergiye tabi (mali) kâr arasında farklara neden olan birçok hüküm mevcuttur. Bu hükümlerden bazıları, geçici farka neden olurken, bazıları da sürekli farka sebep olmaktadır. Ertelenmiş vergiler, dönem sonunda vergi matrahı üzerinden hesaplanan vergi tutarı ile finansal tabloda raporlanan muhasebe kârı üzerinden hesaplanan vergi tutarı arasındaki farkı oluşturmaktadır. Ancak ertelenmiş vergi farklarının ortaya çıkabilmesi için, ticari kâra göre hesaplanan vergi ile mali kâra göre hesaplanan vergi arasında oluşan farklılıklar geçici farklılıklardan kaynaklanmalıdır. Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin muhasebe ve vergi yaklaşımları açısından taşıdıkları geçici farklılıklardan kaynaklanan ertelenmiş vergiler ile ilgili olarak, Türkiye’de vergi mevzuatı ve muhasebe standartları arasında geçici fark oluşturan birçok durum vardır. Bunlardan biri de şüpheli ticari alacak uygulamasıdır. Bu makalenin amacı ertelenmiş vergi kavramı ile muhasebe kârı ve vergiye tabi kâr rakamları arasında şüpheli alacak karşılığından kaynaklanan geçici farkları ve bu farkın yarattığı ertelenmiş vergi alacağını açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler: Ticari Kâr, Mali Kâr, Geçici Fark, Ertelenmiş Vergi, Şüpheli Ticari Alacak

Jel Sınıflandırması: H25, H29, M40, M41

THE CONCEPT OF DEFERRED TAX AND EVALUATION OF DEFERRED TAX IN TERMS OF DOUBTFUL COMMERCIAL RECEIVABLES

ABSTRACT

There are many provisions leading to differences between accounting (commercial) profit and taxable (financial) profit in the Turkish tax system. Some of these provisions cause temporary differences while others cause continuous differences. Deferred taxes constitute the difference between the amount of tax calculated based on the tax base calculated at the end of the period and the amount of tax calculated based on the accounting profit reported in the financial statement. However, for deferred tax differences to occur, differences that arise between the tax calculated according to commercial profit and the tax calculated according to financial profit should be due to temporary discrepancies. Regarding deferred taxes arising out of temporary differences of balance sheet and income statement items in terms of accounting and tax approaches, there are many situations in Turkey leading to temporary differences in terms of tax legislation and accounting standards. One of these is the practice of doubtful commercial receivables. The purpose of this article is to clarify the temporary differences between the concept of deferred tax and accounting profit and taxable profit figures arising out of doubtful receivables and the deferred tax receivables caused by this difference.

Keywords: Accounting Profit, Financial Profit, Temporary Difference, Deferred Tax, Doubtful Commercial Receivable

Jel Classification: H25, H29, M40, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!