TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

MUSTAFA CEMİL KARA, PROF. DR. ERSAN ÖZ

ENERJİ KULLANIMININ VERGİLENDİRİLMESİNDE DÜNYA UYGULAMALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Haziran 2016 Sayı 333

ÖZET

Enerji vergilerinin yapısı ve düzeyinin sistematik karşılaştırmalı analizini içeren, OECD’nin 2013 yılında yayınladığı “Enerji Kullanımını Vergileme” raporu ile OECD ülkelerindeki enerji vergilerinin yapısı ve nasıl uygulandığı resmedilmişti. 25 Haziranda 2015 tarihinde yayımladığı “Enerji Kullanımında Vergi 2015” raporunda ise ilave olarak Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, Brezilya, Arjantin ve Güney Afrika’nın yer aldığı ülkelerin de karşılaştırmalı analizlerinin yer almasıyla, rapor dünya enerji kullanımının %80’ini ve CO₂ (karbondioksit) salınımının %84’ünü içererek dünya çapında bir değerlendirmeye sahip olmuştur. Bu makalede 2015 raporunda yer alan ülkemizi de kapsayacak şekilde 41 ülkenin enerji üretim ve kullanımlarını vergilendirme politikalarına yönelik bulgular karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Enerji vergilendirmesi, CO₂ salınımı, pigou vergisi, çevre

Jel Sınıflandırması: K34, H21, H23

THE WORLD PRACTICES IN TAXATION OF ENERGY USE: A COMPARATIVE ANALYSIS

ABSTRACT

The structure and use of energy taxes in OECD countries was depicted with “Taxing Energy Use” report of OECD published in the year 2013 which included a comparative analysis of energy taxes’ structure and level. This time in June 25 of 2015 OECD published a recent report called “Taxing Energy Use 2015” which additionaly included Russian Federation, People’s Republic of China, India, Indonesia, Brazil, Argentina and South Africa’s comparative analysises. This recent report really succeeded in comprehending 80% of the World energy use and 84% of the World CO₂ emission. In this article the report findings of 41 countries including Turkey will be discussed.

Keywords: Energy taxation, CO₂ emission, pigouvian tax, environment

Jel Classification: K34, H21, H23

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!