TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

PROF. DR. HASAN KAVAL

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU

Kasım 2012 Sayı 290

ÖZET

Gelir ve gider kavramlarının, halk dilinde kullanımında bir sorun olmamakla birlikte bunların muhasebeye aktarılması ve birbirleri ile eşleştirilerek dönem kar zararının bulunması muhasebe biliminin oldukça sorunlu konusu olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Özellikle bunların doğuş zamanlarının kabulü ve buradan vergisi verilecek ve temettü şeklinde dağıtılacak duruma gelmelerine değişik muhasebe sistemlerinde farklı yaklaşılmıştır. Bu farklı yaklaşımların bir sonucu olarak ticari kar/mali kar kavramlarının yanına Türkiye’de 2013 den itibaren daha da geniş kesimler tarafından kullanılmaya başlayacak olan Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları ile birlikte bir de muhasebe karı kavramı girmiş bulunmaktadır. Bu standartlar klasik veya geleneksel muhasebeden farklı olarak varlıkların miktarında artış olmadan parasal değerlerinde artışları (enflasyon dışında olan) gelir, azalışları gider olarak, diğer taraftan yine borçların veya yükümlülüklerin değerinde azalışları kar artışları zarar olarak tanıma ve kayda alma eğilimindedir. Bu yaklaşım klasik anlamda Kar Zarar Tablosu’nun niteliğinin değişmesine ve bu tür gelir ve giderlerin de kapsadığı daha kapsamlı bir tablo olarak düzenlenmesine neden olmaktadır. İşte bu çalışma bu tablonun niteliğine, neden ihtiyaç duyulduğuna, kapsadığı gelir ve gider unsurlarının neler olduğuna ilişkin yaklaşım getirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: kazanılmamış gelir / gider, performans ölçüsü, yeniden sınıflama düzeltmeleri, değer değişimleri, ertelenmiş vergi etkileri, gerçeğe uygun değer muhasebesi.

Jel Sınıflandırması: H20, M41, M48

FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT

ABSTRACT

Foreign currency conversion differences are one of the elements in the other comprehensive income statement. Some of these differences are accounted for in other comprehensive incomes rather than in direct profit loss accounts and reported under shareholder’s equity. One of the foreign currency conversion differences reported in shareholder’s equity arises from the valuation of companies’ receivables or debts arising from companies abroad, their real estate they bought from abroad and are currently using or have rented out and real estates acquired for the purpose of benefiting from their long term returns other than benefiting from the profit arising from their sales and purchases. Another one arises from the differences between period incomes resulting from conversion into TL of all assets and liabilities regarding foreign subsidiaries of companies and valuation of shareholder’s equity and income-expense calculations with the exchange rate at the date of the transaction (historical exchange rate) . Yet another foreign currency conversion difference arises from assessing the receivables and debts of companies that do not fall under the definitions of subsidiary, affiliate, business partnership but have credit due to transfer of resources or transfer of funds to other companies in order to obtain long term financing, as monetary values and deducting from partnership exchange rate differences the differences that are brought about as a result of this valuation in the consolidated financial statements and including under other comprehensive incomes. In all these cases, the foreign currency conversion differences are accounted for in other comprehensive income and reported in shareholder’s equity.

Keywords: Unearned income/expenditure, performance measurement, reclassification adjustments, value changes, deferred tax effects, fair value accounting.

Jel Classification: H20, M41, M48

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!