TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DERNEK VE VAKIFLARIN OFF-SHORE FAİZ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Aralık 2012 Sayı 291

ÖZET

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde kurumlar vergisi mükellefleri sayılmıştır. Buna göre dernekler ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefi olmamakla birlikte bunların iktisadi faaliyetleri sonucu oluşan iktisadi işletmeleri kurumlar vergisi mükellefidirler. Dernekler ve vakıflar tarafından yurtdışında kurulu bankalardan veya off-shore hesaplardan elde edilen faiz gelirleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 2’nci maddesi ve 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ kapsamında değerlendirildiğinde bu faiz gelirleri nedeniyle iktisadi işletme oluşacağı ve bu gelirlerin vergilendirilmesi gerektiği çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dernek, Vakıf, İktisadi İşletme, Off-shore

Jel Sınıflandırması: L31, L33, H25, H29

TAXATION OF THE OFF-SHORE INTEREST INCOMES OF ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS

ABSTRACT

Corporate tax payers are designated in Article 2 of Corporate Tax Law no. 5520. According to this article, associations and foundations are not corporate tax payers; however, commercial enterprises that emerge as a result of their economic activities are corporate tax payers. The topic of our study consists of the fact that commercial enterprise income will emerge when the interest incomes obtained by associations and foundations from banks abroad and off-shore accounts, are evaluated within the scope of provisional article 2 of Corporate Tax Law and Corporate Tax Law General Communiqué with serial no.1, and this income should be subject to taxation.

Keywords: Association, Foundation, Commercial Enterprise, Off-shore

Jel Classification: L31, L33, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!