TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEME SUÇU VE POSTA YOLUYLA YAPILAN USULE UYGUN TEBLİĞİN ÖNEMİ –YARGI KARARLARI IŞIĞINDA-

Haziran 2022 Sayı 405

ÖZET

213 Sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen defter ve belgeleri ibraz etmeme diğer adıyla gizleme suçu, devletin kamusal faaliyetlerini yürütmekte gelir kalemi olarak kullandığı vergi alacaklarının tespiti, vergi kaçakçılığının önlenmesi ve vergilendirme sürecinde şeffaflığın sağlanması bakımından önem arz eder. Uygulamada mükellefler ve hukuk uygulayıcılarının sıkça karşılaştığı gizleme suçunun unsurları genel manada ele alındıktan sonra mezkûr suçun oluşması bakımından tebligat aşamasındaki mevzuata aykırılıklar örneklerle ve içtihatlarla izah edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi İncelemesi, Defter Ve Belgelerin İbrazı, Gizleme, Tebligat, Tebliğ.

Jel Sınıflandırması: K34.

THE SIGNIFICANCE OF THE OFFENSE OF NOT SUBMITTING BOOKS AND DOCUMENTS AND OF PROCEDURAL NOTIFICATION BY MAIL – IN THE LIGHT OF JURISDICTIONS-

ABSTRACT

The crime of not presenting the books and documents regulated in the Tax Procedure Law No. 213, in other words concealment, is important in terms of determining the tax receivables used by the state as an income item in carrying out its public activities, preventing tax evasion and ensuring transparency in the taxation process. After the elements of the crime of concealment, which are frequently encountered by taxpayers and legal practitioners in practice, are discussed in general terms, the violations of the legislation at the notification stage in terms of the formation of the aforementioned crime are explained with examples and case law.

Keywords: Tax, Tax Inspection, Submission of Books and Documents, Concealment, Notification, Notification.

Jel Classification: K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!