TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

CİRO PRİMİNDEKİ KDV DEĞİŞİKLİĞİ VE ÖTV’YE ETKİSİ

Mart 2013 Sayı 294

ÖZET

Ciro primi ticari hayatta satıcının mallarını satan alıcılara belli bir satış hacminin aşılması durumunda yaptığı ödemeler ve menfaatler olarak değerlendirilmektedir. Bu ödemeler ve menfaatler kimi zaman alınan satışa konu edilen malın alıcıya bedelsiz olarak verilmesi, kimi zaman yapılacak ödemelerde iskonto yapılması, kimi zaman da dönem sonunda belli bir bedelin nakden ödenmesi gibi şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Ciro primleri ile ilgili kanuni düzenleme bulunmamakla birlikte, konu Maliye Bakanlığı’nca tebliğlerle açıklanmıştır. 26 nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler idarenin bakış açısının değişmesi sonucu, 116 nolu Genel Tebliğle yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme de eskisinde olduğu gibi yargı kararlarına paralellik taşımamaktadır. Yeni düzenlemeyle, bazı belirsizliklere rağmen, konu KDV açısından açıklanmış olmakla birlikte, ÖTV’yi etkileyen durumlar ortaya çıkabileceği halde bu hususta henüz idarece yapılmış bir düzenleme bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ciro primi, KDV, iskonto, ÖTV, matrah

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

VAT CHANGE IN THE TURNOVER PREMIUM AND ITS EFFECT ON THE SPECIAL CONSUMPTION TAX

ABSTRACT

Turnover Premiums are payments and benefits made and given by the sellers to the buyers who are selling their goods in case a certain sales volume is exceeded. These payments and benefits may arise in forms such as giving the good to be sold to the buyer free of charge, making discounts in payments to be made or sometimes payment of a certain amount in cash at the end of the term. There is no legal regulation regarding turnover premiums; however, the issue was explained by the Ministry of Finance in communiques. Regulations made in the Value Added Tax no. 26 were re-regulated with a General Communique no. 116 as a result of the change in the point of view of the administration. The new regulation is not parallel to the rulings as the previous one. Despite some uncertainties, the issue was explained in terms of VAT with the new regulation; however, although circumstances may arise that affect Special Consumption Tax, the administration has not regulated this issue yet.

Keywords: Turnover premium, VAT, discount, Special Consumption Tax, base

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!