TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BITCOIN’İN VERGİLENDİRİLMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ YAKLAŞIMI

Aralık 2017 Sayı 351

ÖZET

Sanal para kavramı vergi tarihi açısından çok yeni bir kavram olmasına rağmen, teknoloji ve değişim sürecinin çok hızlı ilerlediği bu çağda hükümetlerin özellikle dolaylı vergi mevzuatında yapması gereken değişiklikleri çok önceden öngörebilmesi gerektiğinin güzel bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu an, bir sanal para olarak adlandırılan Bitcoin’e uygulanması gereken dolaylı vergi politikası ülkeler arası çok belirgin şekilde farklılık arz etmektedir.. Bu piyasa aktörleri ve hükumetlerin eşit şartlarda bulunduğu önemli bir konudur. Bundan dolayı Bitcoin gibi sanal paralar için dolaylı vergi açısından uyumlaştırma pek çok ülke tarafından da arzu edilen bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Sanal paraların küresel dijital ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bu çağda Avrupa Birliği’nin, dolaylı vergi açısından Bitcoin’e yaklaşım konusunda üye ülkelerdeki sorunun çözümünü hızlandıracak bir başlangıç yaparak buna dahil olan tüm taraflar için mevzuatsal açıklığı temin etmesi tüm tarafların eşit şartlarda yarışabileceği bir ortam sağlamasında büyük fayda görüyoruz. Bizim görüşümüze göre Bitcoin gibi sanal paralar “normal” paraymış gibi değerlendirilerek dolaylı vergilerin kapsamı dışına alınması gerekir. Bitcoin‘in ve bunun ile yapılan işlemlerin vergilendirilmesinin; mükerrer vergilendirme, hukukun suistimali ve ölçülmesi mümkün olmayan uyumsuzluk problemlerine neden olabileceği için Bitcoin alım ve satımının dolaylı vergilerden istisna tutulması gerekiyor. Son olarak, Bitcoin ’in teknik özellikleri Bitcoin ağı kullanılarak yapılan işlemleri herkesin görmesine, denetlemesine ve izlemesine izin verdiği için, Bitcoin benzeri e-ödeme sistemleri, teorisinde, devletler ve onların dolaylı vergi sistemleri için faydalı olabileceği hususu da göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Sanal Para, Bitcoin, KDV, Kurumlar Vergisi, Karapara Aklama, Avrupa Birliği.

Jel Sınıflandırması: F38, G2, H20, K34, K4, N74, O51, O52.

TAXATION OF BITCOIN AND EUROPEAN UNION TREATMENT

ABSTRACT

Although the concept of virtual currency is relatively new, governments should have already anticipated having indirect tax legislations since its technology and adoption is maturing rapidly. Currently, the indirect tax treatment of Bitcoin in various jurisdictions differs significantly. This is a major issue for market participants and governments that require a level playing field. For virtual currencies such as Bitcoin, harmonization for indirect tax purposes is therefore desired. Considering that virtual currencies could have a significant impact on the global digital economy, we recommend to globally ensure a level playing field with legal certainty for all parties involved with regard to the treatment of Bitcoin from an indirect point of view, possibly starting with the European Union as an accelerator for other jurisdictions. In our view, virtual currencies as Bitcoin should be treated comparable to regular money and therefore be out of scope for indirect tax purposes. Transactions relating to Bitcoin should be exempted from indirect tax purposes as taxing bitcoin and transactions relating to Bitcoin could lead to undesired effects such as double taxation, abuse of law and incalculable compliance matters. Finally, since the technical characteristics of Bitcoin allow everyone to see, audit and track transactions performed in Bitcoin network, in theory the use of an e-payment system like Bitcoin could be beneficial for governments and their indirect tax systems.

Keywords: Virtual Currency, Bitcoin, VAT, Corporate Tax, Money Laundering, European Union.

Jel Classification: F38, G2, H20, K34, K4, N74, O51, O52.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!