TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

7143 SAYILI KANUNA GÖRE KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLARA İLİŞKİN BEYAN VE TARHİYAT RİSKİ

Haziran 2018 Sayı 357

ÖZET

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren (13-14-18-19-20 ve 21 incimaddeleri hariç) 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile kasa ve ortaklar cari hesapları için mükelleflere bilançolarını düzeltme imkanı getirilmiştir. Ancak sadece, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilerek düzeltilmesi mükellefleri tek başına konu ile ilgili doğabilecek tarhiyat risklerinden kurtarmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: 7143 Sayılı Kanun, Kasa ve Ortaklardan Alacaklar, Beyan ve Tarhiyat.

Jel Sınıflandırması: H20, H29

ACCORDING TO LAW NO. 7143, THE RISK OF DECLARATION AND ASSESMENT REGARDING CASH AND DUE FROM SHAREHOLDERS

ABSTRACT

With the Law on the Restructuring of Taxes and Other Certain Receivables No 7143 and Amendments to Some Laws, which were published in the Official Gazette dated 18.05.2018 and published in the Official Gazette (excluding 13-14-18-19-20 and 21st items), cash and due from shareholders it has been possible for the taxpayers to correct their current accounts. However, only taxpayers who are not in the business when they are included in the records, and taxpayers who declare and correct their claims from the shareholders, do not recover from the risk of the assessment.

Keywords: Law No. 7143, Cash and Due From Shareholders, Declaration and Assessment.

Jel Classification: H20, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!