TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ASGARİ ÜCRET MALİYETLERİN KAYIT DIŞI İSTİHDAMA ETKİSİ

Mart 2020 Sayı 378

ÖZET

Kayıt dışı ekonomi biçimlerinden, kayıt dışı çalışmak-çalıştırılmak olarak karşımıza çıkan kayıt dışı istihdam, ülke ekonomilerinin en önemli sorunlardan biridir. Kayıt dışı istihdamın gerek sebepleri gerek sonuçları bakımından; sosyal, ekonomik ve finansal açıdan olumsuz etkileri dikkate alındığında, kayıt dışı istihdamla mücadele ülkemiz için hayati öneme sahiptir. Kayıt dışı istihdama neden olan ana etkenler ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, siyasi, sosyal, kamu yapısı ve ekonomik vb. olmak üzere birçok ana başlık altında sınıflandırılabilir. Alt başlıklara baktığımızda ise, kayıt dışı istihdamının nedenlerini; işsizlik, vergi ve prim oranlarının yüksek olması, iç göçler ve kentleşme, etkin olmayan denetim, sosyal güvenlik bilinci eksikliği, kurumlar arası koordinasyon eksikliği ve sosyal yardımlar vb. olarak sayabiliriz. Sosyal politika aracı olarak piyasadaki ücretlerin minimum düzeyini belirleyen asgari ücret, her yıl en çok tartışılan konularından biridir. Asgari ücret üzerindeki yüksek vergi ve sigorta yükü, işsizlikle mücadeleyi zorlaştırmakta, işçi ve işverenleri kayıt dışı alana itebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kayıt Dışı İstihdam, İstihdam,

Jel Sınıflandırması: K30, K31

THE EFFECT OF MINIMUM WAGE COSTS ON INFORMAL EMPLOYMENT

ABSTRACT

Informal employment, in terms of employees and employers, is one of the major challenges of the national economies. Considering the causes and consequences of informal employment and given the negative social, economic and financial outcomes, fighting against the shadow economy is crucial for Turkey. Although the dynamics of unregistered employment differ in countries, it is possible to classify the causes under the political, social, economic and public policy aspects. When we look at the details, unemployment rates, high tax, and social security contribution rates, migration and urbanization, inefficient audit, poor social security awareness, lack of correlation among institutions and insufficient social benefits can be seen as other factors for the informal employment. For example, the minimum wage, which is the lowest remuneration that an employer is required to pay workers for their work during a given period, has been one of the hottest topics for a long time. The high tax rates and insurance burden on the minimum wages make it difficult to fight against unemployment and keep the employers and employees in the formal area.

Keywords: Informal Employment, Minimum Wage, Labor Costs.

Jel Classification: K30, K31

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!