TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

YARGI KARARLARI

YARGI KARARLARI

 

T.C.

D A N I Ş T A Y

VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

 

Esas No: 2020/1584

Karar No: 2021/888

 

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Başkanlığı - … (… Vergi Dairesi Müdürlüğü)

KARŞI TARAF (DAVACI) : … Grup Çelik Yapı Madencilik Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Davacı adına, sahte fatura düzenleme faaliyetinde bulunduğundan bahisle takdir komisyonunca be

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!