TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ÜLKE TARIMINA DESTEĞİ: LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİNE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI

Eylül 2017 Sayı 348

ÖZET

Türkiye’de on yılı aşkın bir süredir uygulanmaya çalışılan lisanslı depoculuk sisteminin temel unsurları; hububat, fındık, pamuk gibi depolanmaya uygun nitelikteki tarımsal ürünlerin belli standartlara göre sınıflandırılması, yetkilendirilmiş depolara konulması ve borsa aracılığıyla pazarlanmasıdır. Lisanslı depoculuk sisteminden beklenen başlıca faydalar ise; arz ve talep arasındaki mevsimsel uyumsuzlukların giderilmesi, ürün senetleri teminat olarak gösterilerek kredi kullanılabilmesi, ürünün alım satımının gerçek değeri üzerinden yapılması ve uluslararası rekabet gücünde artış sağlanmasıdır. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi’nin kurulmasına izin verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile tarım ürünlerine ilişkin vadeli işlemlerde yoğunluk yaşanacağı öngörülen yeni bir döneme girilmektedir. Bununla birlikte, sistemin başarılı olabilmesi için, ürün sahiplerinin yüksek tutarlı nakliye bedeli gibi maliyetlere katlanmadan lisanslı depolara kolaylıkla ulaşabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, lisanslı depoculuk yatırımlarının “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında “öncelikli yatırım konusu” sayılması suretiyle sisteme sağlanan vergi teşviklerinin güçlenmesi yeni dönemin bir diğer belirleyici unsuru olarak değerlendirilebilir. Ürün senetlerinin elden çıkarılmasına ilişkin olarak Türk Vergi Sistemi’nde mevcut kazanç vergileri ve katma değer vergisi istisnaları yanında, lisanslı depo yatırımlarını teşvik etmek amacıyla ihdas edilecek vergi avantajları sistemin yaygınlaşmasına katkıda bulunarak uzun dönemde vergi gelirleri artışı da sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Tarım ürünleri, lisanslı depoculuk sistemi, vergi istisnası.

Jel Sınıflandırması: O13, H25.

SUPPORT OF THE TURKISH TAX SYSTEM FOR THE COUNTRY AGRICULTURE: TAX ADVANTAGES FOR THE LICENSED WAREHOUSING SYSTEM

ABSTRACT

The basic elements of the licensed warehousing system, which is being implemented in Turkey for more than ten years; classification of agricultural products suitable for storage such as cereals, nuts and cotton according to certain standards, authorized storage and marketing through the stock market. The main benefits expected from the licensed warehouse system are; elimination of seasonal inconsistencies between supply and demand, use of credit by showing product notes as collateral, realization of purchase and sale of the product at real value and increase in international competitiveness. With the decision of the Council of Ministers regarding the permission of the establishment of the Turkish Joint-Stock Company of Turkish Specialized Products Stock Exchange, a new turn is envisaged to occur in the future for agricultural products. However, in order for the system to be successful, product owners need to be able to easily access the licensed warehouse without incurring costs, such as high shipping costs. For this reason, the strengthening of the tax incentives provided to the system by considering the licensed warehousing investments as the “priority investment subject” under the “Decision on State Aids in Investments” can be regarded as another decisive element of the new period. Regarding the exclusion of product promissory notes, in addition to the existing earnings tax and value added tax exemptions in the Turkish Tax System, the tax incomes can also be increased in the long run by contributing to the expansion of the tax advantages system that will be created in order to encourage licensed warehouse investments.

Keywords: Agricultural product, licensed warehousing system, tax exemption.

Jel Classification: O13, H25.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!