TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

PROF. DR. SÜLEYMAN YÜKÇÜ, DR. EMRE KAPLANOĞLU

TMS-24’E GÖRE İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Mayıs 2013 Sayı 296

ÖZET

İşletme ortaklarının, yöneticilerinin veya belirli derecede yakınlarının başka işletmelerde de pay sahiplikleri veya kontrolleri bulunabilmektedir. Bu kişiler ilişkili taraflar olarak ifade edilen bağlı ortaklıklar, iştirakler, tek satıcı ve önemli tedarikçilerle yaptıkları işlemlerde lehlerine karar aldırabilecekleri gibi ilişkileri kesildiğinde de işletmelerinde önemli değişiklikler olabilecektir. Dolayısıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemler sonucunda işletmenin faaliyet sonuçları, performansı, varlık ve kaynak yapısı etkilenecektir. TMS-24 ilişkili taraf açıklamaları standardı, işletmeyle ilişkili olan tarafların taahhütleri de dahil olmak üzere gerçekleştirilen işlemlerin işletmenin finansal tablolarında yer almasını sağlayan bir düzenlemedir. Bu çalışmanın amacı, TMS-24 kapsamında işletmenin ilişkili taraflarla işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ait örnekler vermektir.

Anahtar Kelimeler: TMS-24, İlişkili Taraf, Muhasebe Örnekleri

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49

ACCOUNTING THE RELATED PARTY DISCLOSURES ACCORDING TO TAS-24

ABSTRACT

Enterprise’s partners, managers or their certain degree relatives may also have shareholding or control on other enterprises. These persons may impose to take decisions in favor of theirselves in the transactions with subsidiaries, affiliates, one seller and important suppliers. Therefore enterprises’ operation results, performance, asset and liability structure will be affected. TAS-24 Related Party Disclosures Standard is a regulation that provides transactions to take place in enterprise’s financial statements which also includes commitments of parties that have relation with enterprise. The aim of this study is to give accounting examples of transactions with related parties within the context of TAS-24.

Keywords: TAS-24, Related Party, Accounting Examples

Jel Classification: M40, M41, M49

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!