TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

PİLOT VE KABİN MEMURLARINA ÖDENEN UÇUŞ ÜCRETİ VE TAZMİNATININ VERGİDEN İSTİSNA EDİLMESİNİN ESASLARI

Ağustos 2021 Sayı 395

ÖZET

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre; kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca, subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ücret, pilot, kabin memuru, uçuş ücreti/tazminatı, vergi istisnası.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H29

PRINCIPLES OF EXEMPTION FROM TAX FOR FLIGHT FEE AND COMPENSATION PAID TO PILOT AND CABIN OFFICERS

ABSTRACT

According to the Income Tax Law No. 93; Except for public institutions and organizations, the Turkish Aeronautical Association or those assigned for the purpose of flight in establishments whose legal or business center is in Turkey, 70% of the actual net value of the monthly salary paid to pilots in charge of the management and management of the aircraft and cabin crews certified by the authorized civil aviation authority during the flight are exempt from income tax.In addition, compensation, daily allowances, bonuses and raises provided for flight services to officers, non-commissioned officers, enlisted men and soldiers and civilian engineers in military service, and pilots assigned for flight in other public institutions and organizations, and pilots in charge of the management and administration of the aircraft during the flight. Payments of the same nature made to the personnel actually providing flight services are exempted from income tax.

Keywords: Wage, pilot, flight attendant, flight fee/compensation, tax exemption.

Jel Classification: H20, H24, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!