TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Organize Suç Örgütleriyle Mücadelede Vergi Bir Enstrüman Olarak Kullanılabilir Mi?

Ekim 2013 Sayı 301

ÖZET

Suç ekonomisi olarak adlandırılabilecek bir çerçevede yürütülen gelir sağlayıcı faaliyetler çoğunlukla örgütlü olarak gerçekleştirilmektedir. Belirli bir plan dâhilinde birden fazla kişi tarafından, uzun veya belirsiz bir süre zarfında ve hiyerarşik yapı içerisinde icra edilen yasadışı ekonomik faaliyetlerin vergilenmesi yoluyla bunları elde edenlere ceza kanunları ile öngörülenler dışında ek mali külfetler yüklenmesi organize suç örgütleri ile mücadeleye destek sağlayacaktır. Mevcut yasal düzenlemeler değerlendirildiğinde, yasadışı faaliyetler sonucu elde edilen gelirlerin vergilenebileceği, olayısıyla organize suçlarla mücadelede “vergi” enstrümanının kullanılabilir olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Suç gelirleri ile vergi arasındaki ilişkinin kurulmasında devletin amacının bu alanı vergilemek ve bu yolla vergi geliri elde etmek değil bu faaliyetleri ortadan kaldırmak olması gerektiği tabiidir. Bu nedenle, suç örgütleriyle sorunun kriminolojik boyutlarının öncelikli olarak ele alınacağı mücadele stratejisine suç gelirlerini vergilemek suretiyle katkı sağlanabileceği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Organize Suç Örgütü, Suç Geliri, Vergi

Jel Sınıflandırması: H26, K14, K34

CAN TAXES BE USED AS AN INSTRUMENT IN THE FIGHT WITH ORGANIZED CRIME?

ABSTRACT

Activities that generate revenues in a framework that may be named as the crime economy are usually committed in an organized manner. It will provide support to the fight against organized crime to tax illegal economic activities conducted by several persons within the scope of a plan in a long and uncertain period of time and in a hierarchical structure and thus to charge additional financial burden on those who acquire this other than what is envisaged with the penal laws. When current legal regulations are evaluated, it is found out that incomes acquired as a result of illegal activities may be taxed, thus, the instrument of “taxes” may be used in the fight against organized crime. It is clear that the purpose of the state should not be acquiring tax revenues but rather eliminating these activities in the establishment of the relationship between proceeds of crime and taxes. Therefore, it has been concluded that a contribution may be made by taxing proceeds of crime into the fight strategy in which criminological aspects of the problem with criminal organizations will be addressed primarily.

Keywords: Organized Crime, Proceeds of Crime, Taxes

Jel Classification: H26, K14, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!